WCAG WCAG WCAG  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Łąck
Menu podmiotowe
Urząd Gminy
Zamówienia publiczne o wartości do 30 tyś euro
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok
Sprzedaż zużytych składników majątku ruchomego
Publicznie dostępy wykaz danych o środowisku
Akty Publicznoprawne
Konsultacje społeczne
Petycje
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)
Nabór na wolne stanowiska pracy
Konkursy
Dodatkowy nabór Ławników Sądowych w kadencji 2016-2019
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Łąck
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Gospodarka nieruchomościami - Przetargi
Elektroniczna skrzynka podawcza
Załatwianie spraw w Urzędzie
Oświadczenia majątkowe
Menu przedmiotowe
Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu
Program Rozowju Gminy Łąck na lata 2014-2020
Inne dane udostępniane publicznie
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łąck na lata 2015 – 2020
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łąck na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024
Mienie komunalne
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Łąck, Ochrona Środowiska
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Odpady
Uproszczone Plany Urządzania Lasów
Komunikaty
Gminne jednostki organizacyjne
Organizacja działania samorządu
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Łąck II kadencji
Inne Informacje
Przetargi
Stan spraw
Wykaz danych o środowisku
Archiwum - wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP
Liczba odsłon: [179609]