Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą


Wymagane dokumenty :
1. Podanie o wydanie zaświadczenia,
2. Dokument stwierdzający tożsamość,
3. Odpis skrócony aktu urodzenia,
4. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
5. Pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
ponadto :
6. Wdowiec – wdowa : odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
7. Rozwiedziony – rozwiedziona : odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty :
- podanie o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - 5,00 zł – cz. I, kol. 2 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2000r. Nr 86, poz. 960),
- zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski może zawrzeć małżeństwo za granicą - 30,00 zł – cz. III, kol. 2, pkt 1, ppkt 1 załącznika do wyżej powołanej ustawy,
- załączniki do podania - 0,50 zł – cz. I kol. 2, pkt 2 załącznika do wyżej powołanej ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Gminy Łąck, Urząd Stanu Cywilnego w Łącku, tel. (0-24) 384-14-03

Termin i sposób załatwienia sprawy :
- Niezwłocznie.
- Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.

Uwagi :
- Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
- Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, zaświadczenie wydaje konsul.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 13:54:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-28 13:54:43
  • Liczba odsłon: 331
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 668214]

przewiń do góry