Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na najem lokalu użytkowego z dnia 02.12.2020r.

_____________________________________________________________

Lista ofert zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego z dnia 27.12.2020r.

_____________________________________________________________

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

Przedmiotem przetargu jest najem drogą ustnego przetargu ograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy, położonego w budynku przy ul. Gostynińskiej 4 w Łącku,

przeznaczonego na prowadzenie działalności w zakresie apteki ogólnodostępnej, o łącznej powierzchni użytkowej 90,55m2,

dla której prowadzona jest księga wieczysta PL1G/00023384/8. Lokal został przeznaczony do wynajęcia w drodze przetargu ustnego ograniczonego zarządzeniem Wójta Gminy Łąck nr 112/2020 z dnia 30 października 2020 r.

                                                                           Wysokość  czynszu (netto)                                              880,15 zł

                                                                           Wadium  (wniesione w pieniądzu)                                 150,00 zł

                                                                           Minimalne postąpienie                                                      18,00 zł

                                                                          do czynszu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 41  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2020 r. o godz. 1000

w sali konferencyjnej Hali Sportowej w Łąck,  ul. Gostynińska 2A

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy w Łącku, na tablicy ogłoszeń sołectwa Łąck oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  w Łącku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędu Gminy w Łącku w  Referacie Inwestycji, Nieruchomości i Promocji, pok. nr 10, tel. (24) 384-14-33 (od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania urzędu).

 

Dokumenty:

1.  UCHWAŁA Nr XVI / 152 / 2020 RADA GMINY ŁĄCK z dnia 23 września 2020 r.   w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego przy  ul. Gostynińskiej 4 w Łącku w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

2.  Zarządzenie nr 111/2020 z dnia 30 października 2020r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego ustnego na wynajem lokalu użytkowego

  -  Regulamin przetargu -  Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 111/2020

  -  Oświadczenie komisji -  Załącznik do Regulaminu

3.    Zarządzenie nr 112/2020 z dnia 30 października 2020r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na najem lokalu użytkowego  położonego przy ul. Gostynińskiej 4 w Łącku

  -  Ogłoszenie Wójta Gminy Łąck

  -  Wyciąg z Ogłoszenia Wójta Gminy Łąck

  -  Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z oświadczeniem

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-30 14:39:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-02 14:01:51
  • Liczba odsłon: 324
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664241]

przewiń do góry