WCAG WCAG WCAG  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Łąck
Menu podmiotowe
Urząd Gminy
Wybory Samorządowe 2018
Zamówienia publiczne o wartości do 30 tyś euro
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 i 2018 rok
Sprzedaż zużytych składników majątku ruchomego
Publicznie dostępy wykaz danych o środowisku
Akty Publicznoprawne
Konsultacje społeczne
Petycje
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)
Nabór na wolne stanowiska pracy
Konkursy
Dodatkowy nabór Ławników Sądowych w kadencji 2016-2019
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Łąck
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Gospodarka nieruchomościami - Przetargi
Elektroniczna skrzynka podawcza
Załatwianie spraw w Urzędzie
Oświadczenia majątkowe
Menu przedmiotowe
Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu
Program Rozowju Gminy Łąck na lata 2014-2020
Inne dane udostępniane publicznie
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łąck na lata 2015 – 2020
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łąck na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024
Mienie komunalne
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Łąck, Ochrona Środowiska
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Odpady
Uproszczone Plany Urządzania Lasów
Geodezja - czynności ustalenia linii granicznych
Komunikaty
Gminne jednostki organizacyjne
Organizacja działania samorządu
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Łąck II kadencji
Inne Informacje
Przetargi
Stan spraw
Wykaz danych o środowisku
Archiwum - wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP
Liczba odsłon: [216992]