IV SESJA RADY GMINY ŁĄCK

link: https://youtu.be/6pf5jIwlhkA

Harmonogram obrad

I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.

II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

III. Interpelacje i zapytania radnych.

IV.   Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:

1. Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok.

3. Wrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie- Miasto Płock

prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck.

4. Zmiany uchwały nr XXIII/235/2014 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie

przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łąck na lata 2013-2017 z

uwzględnieniem perspektyw do 2032”.

5. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

terenie gminy Łąck w 2019 r.

6. Rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łąck.

7. Rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łąck.

V. Przyjęcie sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanej w ramach Konkursu na realizację zadań publicznych

z zakres kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Łąck w 2018 roku.

VI. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.

VII. Wolne wnioski i dyskusja.

VIII. Zakończenie obrad.       


Agata Cichońska
Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Łąck
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-29 11:06:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-29 12:19:31
  • Liczba odsłon: 625
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664942]

przewiń do góry