Wnioski dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 
 Wnioski dot. informacji o środowisku i jego ochronie:

 

Wnioski dot. usuwania wyrobów azbestowych:

 
 Wnioski dot. uzyskanie zezwolenia na odbiór nieczystości płynnych:

 

Wnioski dot. usunięcia drzew i krzewów:

 

Wnioski dot. karmienia kotów

33/2020 z dnia 6 kwietnia 2020r. - w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących - Karmicieli, dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi wraz z zasadami kontroli na terenie Gminy Łąck
                       - załącznik nr 1 - wniosek o wpis do rejestru
                       - załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie karmy
                       - załącznik nr 3 - protokół
 

Deklaracja o wymianie bądź instalacji źródeł ciepła 

  1. Obowiązek przekazania deklaracji o wymianie bądź instalacji źródła ciepła wynika z uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim,  w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
  2. Do przekazania deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszelkich budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę, zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne niebędące podmiotami korzystającymi ze środowiska.
  3. Deklarację przekazuje się w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła.
  4. Zgodnie z art. 332 ustawy Prawo ochrony środowiska kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 92 ust. 1c, podlega karze grzywny.
                        Druk deklaracji
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 12:53:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-10 08:38:58
  • Liczba odsłon: 1499
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664342]

przewiń do góry