Ustalenie numeru porządkowego budynku

1. Wniosek
2. Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Opłaty :  

Nie podlega opłacie skarbowej


Miejsce złożenia dokumentów :  

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :  

Wydanie stosownego zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna :

Referat Rozwoju i Inwestycji
pok. 10
tel. (24) 384-14-09

Podstawa prawna : 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
- Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r.  w sprawie ewidenc
ji miejscowości, ulic i adresów 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 13:26:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Malwina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-03 14:29:58
  • Liczba odsłon: 774
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 668169]

przewiń do góry