IX Sesja Rady Gminy Łąck

LINK:     IX SESJA RADY GMINY ŁĄCK

Harmonogram obrad:
I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie :
1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.
2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok.
3. Zmiany uchwały nr XXV/242/2018 Rady Gminy Łąck z dn ia 14 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozlicz ania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz niepubliczny ch innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania prowadzonych przez Gminę Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck.
4. Zmiany uchwały nr II/177/2018 Rady Gminy Łąck z dni a 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Gminnego Pr ogramu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok w Gminie Łą ck.
5. Przyjęcia Programu współpracy Gminy Łąck na 2020 ro k z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczneg o i o wolontariacie.
V. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświ atowych w Gminie Łąck w roku szkolnym 2018/2019
VI. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
VII. Wolne wnioski i dyskusja.
VIII. Zakończenie obrad.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-25 09:22:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-25 09:33:05
  • Liczba odsłon: 452
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 668252]

przewiń do góry