LINK: https://youtu.be/l2NAvNPEimw

Harmonogram obrad:
I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
III. Interpelacje i zapytania radnych. 
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie: 
   1. Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck. 
   2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2020 rok. 
   3. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
   4. Nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 68/15,         położonej w Zaździerzu, gmina Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck 
   5. Nadania nazwy rondu w miejscowości Łąck. 
   6. Ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku       jej podziału 
   7. Założenia Przedszkola w Podlasiu 
V. Odpowiedzi na pytania i interpelacje. 
VI. Wolne wnioski i dyskusja. 
VII. Zakończenie obrad.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-29 11:22:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-29 11:23:49
  • Liczba odsłon: 330
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664968]

przewiń do góry