Zarządzenia Wójta Gminy Łąck rok 2018r.

1/2018 z dnia 02.01.2018r. - w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku  na 2018 rok
2/2018 z dnia 02.01.2018r. - w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi na 2018 rok
3/2018 z dnia 02.01.2018r. - w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Łąck w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018r. 
4/2018 z dnia 02.01.2018r. - w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
5/2018 z dnia 02.01.2018r. - w sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 
6/2018 z dnia 12.01.2018r. - w sprawie zmian w budżecie 
7/2018 z dnia 15.01.2018r. - w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu  najmu, dzierżawy nieruchomości, bądź gruntów stanowiących  przedmiot własności,  współwłasność lub prawa użytkowania wieczystego Gminy Łąck  na  2018 rok
8/2018 z dnia 15.01.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
9/2018 z dnia 15.01.2018r. - w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do Samorządowego Przedszkola w Łącku oraz do Szkoły Podstawowej w Łącku
10/2018 z dnia 29.01.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
11/2018 z dnia 29.01.2018r. - w sprawie zmian w budżecie 
12/2018 z dnia 01.02.2018r. - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łącku
13/2018 z dnia 01.02.2018r. - w sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 
14/2018 z dnia 08.02.2018r. - w sprawi ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018r. 
15/2018 z dnia 09.02.2018r. - w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: " Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały"
16/2018 z dnia 09.02.2018r. - w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: " Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka"
17/2018 z dnia 09.02.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
18/2018 z dnia 14.02.2018r. - w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck rok
19/2018 z dnia 15.02.2018r. - w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Gminnej Hali Sportowo- Widowiskowej w Łącku, zasad udzielania zwolnień i ulg od opłat oraz cen reklamowych, a także opłat za użytkowanie boiska piłkarskiego.
20/2018 z dnia 15.02.2018r. - w sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 
21/2018 z dnia 19.02.2018r. - w sprawie zmian w budżecie 
22/2018 z dnia 26.02.2018r. - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
23/2018 z dnia 26.02.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
24/2018 z dnia 26.02.2018r. - w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy w Łącku
25/2018 z dnia 26.02.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
26/2018 z dnia 26.02.2018r. - w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Łąck
27/2018 z dnia 13.03.2018r. - w sprawie upoważnienia Inspektora ds. księgowości podatkowej
28/2018 z dnia 13.03.2018r. - w sprawie zmian w budżecie 
29/2018 z dnia 13.03.2018r. - w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy
30/2018 z dnia 13.03.2018r. - w sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 
31/2018 z dnia 13.03.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
32/2018 z dnia 15.03.2018r.  - w sprawie zmian w budżecie 
33/2018 z dnia 20.03.2018r. - w sprawie powołania komisji do wydzielania i dokonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
34/2018 z dnia 20.03.2018r. - w sprawie ustalenia składu Komisji dla Gminy Łąck, wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości, stanowiącej własność gminy Łąck
35/2018 z dnia 20.03.2018r. - w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Łąck, położonej w obrębie ewidencyjnym PSO Łąck, gmina Łąck
36/2018 z dnia 26.03.2018r.  - w sprawie zmian w budżecie 
37/2018 z dnia 26.03.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
38/2018 z dnia 28.03.2018r. - w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2018 rok
39/2018 z dnia 30.03.2018r. - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łąck za 2017, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Łąck
40/2018 z dnia 30.03.2018r. - w sprawie zmian w budżecie    
41/2018 z dnia 30.03.2018r. - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łącku
42/2018 z dnia 10.04.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
43/2018 z dnia 16.04.2018r. - w sprawie zmian w budżecie    
44/2018 z dnia 18.04.2018r. - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
45/2018 z dnia 19.04.2018r. - zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych         
46/2018 z dnia 25.04.2018r. - w sprawie zmian w budżecie  
47/2018 z dnia 26.04.2018r. - w sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy  
48/2018 z dnia 27.04.2018r. - w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2018 rok
49/2018 z dnia 27.04.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału        
50/2018 z dnia 08.05.2018r. - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku za 2017 rok
51/2018 z dnia 08.05.2018r. - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku za 2017 rok
52/2018 z dnia 08.05.2018r. - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu za 2017 rok
53/2018  
54/2018      
55/2018
56/2018 z dnia 18.05.2018r. - w sprawie powołania wspólnego inspektora do ochrony danych
57/2018
58/2018
59/2018
60/2018
62/2018
63/2018
65/2018
66/2018
67/2018
69/2018
70/2018
71/2018
72/2018
73/2018
74/2018 z dnia 29.06.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
76/2018 z dnia 06.07.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
77/2018 z dnia 09.07.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
78/2018 z dnia 11.07.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
79/2018 z dnia 17.07.2018r. - w sprawie wprowadzenia "Instrukcji inwentaryzacyjnej"
80/2018 z dnia 17.07.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
82/2018 z dnia 19.07.2018r. - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławów, gm. Łąck.  
83/2018 z dnia 20.07.2018r. - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
84/2018 z dnia 23.07.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
85/2018 z dnia 25.07.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
86/2018 z dnia 26.07.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
88/2018 z dnia 03.08.2018r. - w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego
89/2018 z dnia 03.08.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
90/2018 z dnia 03.08.2018r. - w sprawie wysokości stawek dzierżawy nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezaklasyfikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Łąck bądź gruntów stanowiących przedmiot własności, współwłasności i prawa użytkowania wieczystego Gminy Łąck
91/2018 z dnia 06.08.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
94/2018 z dnia 10.08.2018r. - w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Łąck w wyniku zdarzenia w postaci silnego wiatru oraz intensywnych opadów atmosferycznych występujących w dnia 9 sierpnia 2018r.
95/2018 z dnia 16.08.2018r.  - w sprawie zmian w budżecie
96/2018 z dnia 16.08.2018r. - w sprawie określenia opłat za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Łąck
97/2018 z dnia 20.08.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
98/2018 z dnia 21.08.2018r. - w sprawie wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku."
99/2018 z dnia 27.08.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
100/2018 z dnia 28.08.2018r. - w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Mariannie Sarzała - inspektorowi ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych. 
101/2018 z dnia 28.09.2018r. - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
102/2018 w sprawie zmian w budżecie
105/2018 z dnia 31.08.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
106/2018 z dnia 03.09.2018r. - w sprawie ustalenia składu Komisji dla Gminy Łąck, wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości, stanowiącej własność gminy Łąck.
107/2018 z dnia 03.09.2018r. - w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Łąck, położonej w obrębie Władysławów gmina Łąck.
108/2018 z dnia 03.09.2018r. - w sprawie wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 760.000,00zł".
109/2018 z dnia 05.09.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
110/2018 z dnia 05.09.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
111/2018 z dnia 12.09.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
112/2018 z dnia 14.09.2018r. - w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
113/2018 z dnia 17.09.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
114/2018 z dnia 25.09.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
117/2018 z dnia 28.09.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
118/2018 z dnia 03.10.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
119/2018 z dnia 05.10.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
120/2018 z dnia 05.10.2018r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
121/2018 z dnia 12.10.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
122/2018 z dnia 16.10.2018r. - w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2018 rok
123/2018 z dnia 23.10.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
124/2018 z dnia 23.10.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
125/2018 z dnia 24.10.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
126/2018 z dnia 29.10.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
127/2018 z dnia 29.10.2018r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
130/2018 z dnia 31.10.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
131/2018 z dnia 31.10.2018r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Łąck na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi
132/2018 z dnia 05.11.2018r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
133/2018 z dnia 08.11.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
137/2018 z dnia 16.11.2018r.- w sprawie zmian w budżecie
138/2018 z dnia 19.11.2018r.- w sprawie zmian w budżecie
139/2018 z dnia 21.11.2018r. - w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łąck i jednostek organizacyjnych Gminy Łąck w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019"
140/2018 z dnia 26.11.2018r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
142/2018 z dnia 26.11.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
152/2018 z dnia 30.11.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
153/2018 z dnia 7.12.2018r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za dostawę ciepła z kotłowni
154/2018 z dnia 10.12.2018r. - w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Grabina, Zaździerz.
156/2018 z dnia 10.12.2018r. -  w sprawie zmian w budżecie 
157/2018 z dnia 10.12.2018r.-   w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
161/2018 z dnia 17.12.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
163/2018 z dnia 20.12.2018r. - w sprawie zmian w budżecie 
164/2018 z dnia 20.12.2018r.   - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału  
165/2018 z dnia 27.12.2018r.- w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat na rok 2019 za wynajem autobusów i innych pojazdów oraz urządzeń stanowiących własność Gminy Łąck, a będących w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku7
166/2018 z dnia 27.12.2018r.- w spawie stawek czynszu dla mieszkań wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy
167/2018 z dnia 27.12.2018r.- w sprawie zmian w budżecie
168/2018 z dnia 28.12.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
169/2018 z dnia 28.12.2018r.-  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
172/2018 z dnia 31.12.2018r. - w sprawie zmian w budżecie
174/2018 z dnia 31.12.2018r. - w sprawie zmian w budżecie 
175/2018 z dnia 31.12.2018r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
176/2018 z dnia 31.12.2018r.- w sprawie zmian w budżecie
178/2018 z dnia 31.12.2018r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
179/2018 z dnia 31.12.2018r. - sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 08:49:41
  • Liczba odsłon: 1201
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664876]

przewiń do góry