SUSZA 2019
Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących 
się na terenie Gminy Łąck, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę
 
Zgodnie z 5 okresem raportowania (1 maja - 30 czerwca 2019 r.) Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zagrożeniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Łąck objęte zostały następujące gatunki roślin uprawnych:
I. Dla kategorii gleby I (bardzo podatna na suszę: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty): 
1. Zboża ozime
2. Zboża jare
3. Kukurydza na ziarno
4. Kukurydza na kiszonkę
5. Rzepak i rzepik
6. Krzewy owocowe
7. Truskawki
8. Rośliny strączkowe 
II. Dla kategorii gleby II (podatna na suszę: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty): 
1. Zboża ozime
2. Zboża jare
3. Rzepak i rzepik
4. Krzewy owocowe

W związku z powyższym, rolnicy którzy ponieśli straty spowodowane suszą w wyżej wymienionych uprawach mogą składać do Wójta Gminy Łąck wnioski o oszacowanie szkód w sekretariacie (pokój nr 3) Urzędu Gminy w Łącku, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2019 r.      
                 
Do wniosku należy dołączyć:
1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
2. Kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) /księga stada / paszporty.

W celu usprawnienia procesu przyjmowania wniosków, proszę wszystkich rolników o:
- rzetelne i dokładne wypełnianie składanych wniosków,
- podawanie wszystkich upraw ujętych we wnioskach o płatności bezpośrednie składanych do Biura Powiatowego ARiMR,
- podawanie zwierząt aktualnie zarejestrowanych w ARiMR.
 
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, IŻ NIE MOŻNA DOKONAĆ LIKWIDACJI ANI ZBIORU UPRAWY DO CZASU PRZEPROWADZENIA PRZEZ KOMISJĘ POWOŁANĄ PRZEZ WOJEWODĘ LUSTRACJI NA MIEJSCU WYSTĄPIENIA SZKÓD.
 
W przypadku pojawienia się nowych wytycznych Ministra Rolnictwa dotyczących zasad szacowania strat oraz wzorów protokołów, tutejszy Urząd będzie wzywał rolników do przekazania stosownych informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia protokołów.
Osoba do kontaktu: Małgorzata Cichocka tel. 24/384-14-09, pokój nr 14 (I piętro).
 
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malwina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-29 09:00:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Malwina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-08 15:45:17
  • Liczba odsłon: 454
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 668168]

przewiń do góry