XI Sesja Rady Gminy Łąck

LINK: XI Sesja Rady Gminy Łąck

 Harmonogram obrad:
I.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III.Interpelacje i zapytania radnych.
IV.Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
   1.Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck
   2.Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok.
   3.Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.
   4.Uchwała budżetowa na 2020 rok.
    a)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
    b)odczytanie wniosków komisji stałych
    c)odczytanie opinii komisji stałych
    d)odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej wniosków
   5.Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Łącku Nr V/47/2011 z dnia 29.06.2011r.
   6.Ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Łąck
   7.Nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 124, położonej w Wincentowie, gmina Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck.
   8.Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łąck – aktualizacja 2019r.
   9.Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok w Gminie Łąck.
V.Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
VI.Wolne wnioski i dyskusja.
VII.Zakończenie obrad.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-30 12:25:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-30 12:25:07
  • Liczba odsłon: 468
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664215]

przewiń do góry