Obwieszczenia i Zawiadomienia Wójta Gminy 2021 rok

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 19.02.2021r. dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 22.02.2021r. dot.  zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV, stacji słupowej transformatorowej SN/nN, złącza kablowego średniego napięcia SN-15kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 425, 447/8, 447/13, 412.217, obręb Grabina: 58,56,55 obręb Zaździerz, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.

3. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 23.02.2021r. dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów wskazanych w zawiadomieniu w obrębie Grabina i Nowe Rumunki, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.

4. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 24.02.2021r. dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów wskazanych w zawiadomieniu w obrębie Łąck, Wola Łącka i Ludwików, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.

5.Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 31.03.2021 dot.. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej w Nowych Rumunkach 

6. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 28.04.2021r. dot. wydania decyzji na budowę sieci kablowej obręb Matyldów 

7. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 28.04.2021r. dot. wydania decyzji na budowę sieci kablowej obręb Nowe Rumunki

8. Zawiadomienie Wójta Gminy Łąck z dnia 17.05.2021r. dot. wydania decyzji dla przedsięwzięcia Zbieranie i przetwarzanie odpadów wymagających zezwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów z kruszarką betonu i sitem oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 2/9 w miejscowości Wola Łącka

9. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 07.06.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Łąck Nr V/47/2011 z dnia 29.06.2011 r.

10. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 17.09.2021r. dot. wydania decyzji o ustalenie lokalizacji przebudowy i budowy sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia w Nowych Rumunkach

11. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 01.09.2021 dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:,, Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o numerze ewid.35142 w miejscowości Zdwórz, gmina Łąck.".

12. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 01.09.2021 dot. wszczęcia postępowania, w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z infrastrukturą techniczną w Matyldowie, gmina Łąck"

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-19 08:13:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-23 14:42:41
  • Liczba odsłon: 412
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 668360]

przewiń do góry