ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD ŁOWIECKICH


Wniosek - Zgłoszenie Szkody Łowieckiej


Ustawa – Prawo łowieckie określa odpowiedzialność dzierżawców obwodów łowieckich za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód, które zostały wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i sarny bądź też przy wykonywaniu polowania.

Uwaga! za szkody spowodowane przez bobry, wilki, rysie, żbiki i niedźwiedzie odpowiada Skarb Państwa na podstawie Prawa ochrony przyrody.


Schemat postępowania w przypadku wystąpienia szkody łowieckiej:

 • W ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody (lub 14 dni od dnia jej powstania w sadach) należy zawiadomić na piśmie dzierżawcę, albo zarządcę obwodu łowieckiego. (druk zgłoszenia szkody w załączeniu).
 • W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody koło łowieckie dokonuje oględzin, zawiadamiając o ich terminie poszkodowanego na trzy dni przed ich dokonaniem. 
 • Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
 • 1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
 • 2)  przedstawiciela zarządcy /dzierżawcy albo dzierżawcy/ zarządcy obwodu łowieckiego;
 • 3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
 •  Z wykonanych czynności sporządzany jest protokół.
 • Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub płodu rolnego. Na 7 dni przed zbiorem uszkodzonej uprawy należy termin zbioru zgłosić na piśmie do koła łowieckiego w celu dokonania ostatecznego szacowania szkód. Na żądanie jednej ze stron może w nim uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej. Z wykonanych czynności sporządzany jest protokół.
 • Jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania. Należy pamiętać, że nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania wyklucza możliwość ponownego szacowania, w przypadku dalszego zwiększenia się szkody. Dopuszcza się ponowne szacowanie szkody – za porozumieniem stron – jeżeli nieuprzątnięcie płodów spowodowane było warunkami atmosferycznymi.
 • Podpisanie protokołu bez uwag oznacza zgodę na wysokość odszkodowania w nim wyliczoną! Jeżeli nie zgadzasz się ze sposobem dokonania szacowania lub wysokością odszkodowania dopilnuj by było to zawarte w podpisywanym protokole!
 • Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody (ponownego szacowania szkody).
 • Zgodnie z art.  46d. - w celu odwołania się od protokołu należy złożyć odwołanie do nadleśniczego:
 1. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, dot. oględzin i ostatecznego szacowania.
 2. W celu rozpatrzenia odwołania nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe dokonuje odpowiednio oględzin lub szacowania ostatecznego. Oględzin lub szacowania ostatecznego dokonuje nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód lub jego przedstawiciel.
 3. Oględzin lub szacowania ostatecznego, dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • W przypadku nie dojścia do ugody możliwe jest wstąpienie na drogę sądową z pozwem o zapłatę.

Sprawę zgłaszania szkody, szacowania, wyceny i wypłaty odszkodowania reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 45 poz. 272).


Ustawa - Prawo Łowieckie - z dnia 30 marca 2018 - Dz. U. z 2017 r. poz. 1295; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 50, poz. 650, poz. 651 i poz. 1507.  WYKAZ KÓŁ ŁOWIECKICH Z TERENU GMINY ŁĄCK

 

I.     Koło Łowieckie „Jenot” w Łącku-

obwód łowiecki nr 301 (45) dzierżawi grunty we   wsiach:   Wincentów, Zaździerz, Nowe Rumunki, Łąck i Grabina zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

  Adres do korespondencji:


Koło Łowieckie "JENOT"

 ul. Dąbrówka 30

 09-500 Gostynin

 

Członkowie zarządu:

 1. Pietrzak   Andrzej – tel. 669-319-959 - prezes

 2. Majchrzak Robert - tel. 603-789-400 - łowczy

 3.             (e-mail - robert.kamczatka@gmail.com)
 4. Matecki   Tomasz – tel. 501-264-926- skarbnik

 5. Zielak Jarosław - tel. 500-087-300 - sekretarz

 6.                                      (e-mail - ziulka@wp.pl)

 

 

  II. Koło Łowieckie „Kania” w Gąbinie- obwód łowiecki nr 320 (51) dzierżawi grunty we   wsiach: Koszelówka, Zofiówka, Matyldów, i część Zdworza zgodnie  z załącznikiem nr 2.

 

Adres do korespondencji :


Koło Łowieckie „Kania” w Gąbinie

ul. Płocka 29 B

09-530 Gąbin

 

Członkowie zarządu:

 1. Marek Świątecki, tel. 783 993 658 - prezes
 2. Łukasz Kowalski, tel. 507 057 551 - łowczy
 3. Marek Florkiewicz, tel. 604 094 042 - sekretarz
 4. Krzysztof  Chlewiński, tel. 604 482 130 - s karbnik

 

 

III. Koło Łowieckie „Leśnik” –

obwód łowiecki nr 46 dzierżawi grunty we wsiach Łąck, ul.Długa ,ul.Gajowa, Ludwików, Sendeń Duży –prawa strona w kierunki Soczewki, część Sendenia Małego, lasek do Płocka po rurociągu zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

Adres do korespondencji:


Biuro Księgowe "MAGDA"

ul. Łąkowa 4

09-402 Płock

z dopiskiem KŁ LEŚNIK 

Odpowiedzialni za szacowanie szkód łowieckich:

Książkiewicz   Eryk -  tel.512-329-684

Zarębski   Mirosław -  tel.601-312-157

Leśkiewicz   Krzysztof - Łowczy - tel. 606-631-717


Prezes :  Pan  Jacek  Banach      -  tel.   602-184-007

 

IV. Wojskowe Koło Łowieckie Nr 120 „Sokół” w Gąbinie-

obwód łowiecki nr 338(52)    dzierżawi grunty we wsiach: część Zdworza, część Korzenia Królewskiego i Korzenia Rządowego zgodnie z załącznikiem nr 4

 

Adres do korespondencji:

     ul. Rogatki Żychlińskie 5a

     09-530 Gąbin

 

Odpowiedzialny za szacowanie szkód łowieckich :

Guziak  Stanisław - (0-24) 277-17-01/

tel.kom 604 277 187

 

Prezes: Pan Stanisław Guziak

 

     

V. Koło Łowieckie „BRZASK” przy Politechnice Warszawskiej-

  obwód łowiecki   nr 302(47) dzierżawi grunty we wsiach: część Sendenia Małego zgodnie  z załącznikiem nr 5

 

Adres do korespondencji:

   Koło Łowieckie „BRZASK” przy Politechnice Warszawskiej

ul. Nowowiejska 24 p. 51

 02-665 Warszawa                      

 lub Lucień 67, 09-504 Lucień

   Odpowiedzialni za szacowanie szkód łowieckich :

         Litkowski  Henryk 

tel. (0-24)235-16-11

tel. kom. 695-471-821

 

Prezes: Pan Zdobysław Goraj

 

 

VI. Wojskowe Koło Łowieckie nr 328 „Trop”-

obwód łowiecki nr 264(43) dzierżawi grunty  we wsiach :część Sendenia Małego i część Sendenia Dużego lewa strona do Soczewki  zgodnie z załącznikiem nr 6

 

Adres do korespondencji:

Wojskowe Koło Łowieckie nr 328 „Trop”

w Warszawie

ul. Marii Konopnickiej 65/7/2

05-092 Łomianki

 

Odpowiedzialni za szacowanie szkód łowieckich :

Łowczy  -  Arkadiusz Jaskuła, tel.   606266983

Podłowczy  -  Adam Dykty, tel.  606138039 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -                     Tadeusz  Wójcik,  tel. 510267801

 

Prezes: Pan  Andrzej Kolenda

 

 

VII. Wojskowe Koło Łowieckie Nr 332 „Jodła”-

  obwód łowiecki nr 339(53) dzierżawi  grunty we wsiach: część Korzenia  Rządowego, część Korzenia  Królewskiego, Władysławów, Antoninów, Kościuszków, Podlasie, Wola Łącka zgodnie  z załącznikiem nr 7

 

  Adres do korespondencji:

   Wojskowe Koło Łowieckie Nr 332 „Jodła”

   ul. Szymczaka 8/22

   01-227 Warszawa

 

Odpowiedzialni za szacowanie szkód łowieckich:

       Gliniecki Henryk – (0-24) 261-45-59

       Wyszatycki Bolesław – 0- 600-800-980

Łowczy Paweł Giżyński – 500-094-003

Prezes: Pan Marek Pietras  tel. 22 666-84-66 lub 22 666-85-24

 Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malwina
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-24 08:30:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 12:30:04
 • Liczba odsłon: 793
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 668403]

przewiń do góry