1/2021 z dnia 4 stycznia 2021r.- w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku na 2021 rok

2/2021 z dnia 4 stycznia 2021r.- w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok 

3/2021 z dnia 7 stycznia 2021r.- w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Łącku 

5/2021 z dnia 08 stycznia 2021r.- przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

7/2021 z dnia 18 stycznia 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

8/2021 z dnia 18 stycznia 2021r.- w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy

9/2021 z dnia 18 stycznia 2021r.- w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Samorządowego Przedszkola w Łącku oraz Przedszkola w Podlasiu. 

10/2021 z dnia 25 stycznia 2021r.- w sprawie zmiany zarządzenia nr 141/2020 Wójta Gminy Łąck z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Samorządowym Przedszkolu w Łącku 

11/2021 z dnia 25 stycznia 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

12/2021 z dnia 25 stycznia 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

14/2021 z dnia 03 lutego 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

16/2021 z dnia 05 lutego 2021r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

18/2021 z dnia 12 lutego 2021r.- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku 

22/2021 z dnia 25 lutego 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

23/2021 a dnia 26 lutego 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

24/2021 z dnia 05 marca 2021r.- w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu czynszu za najem lokalu w Łącku przy ul. Gostynińskiej 4 będącego własnością Gminy Łąck za m-c styczeń 2021r. Firmie MEDEST BIS Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Narutowicza 39

25/2021 z dnia 05 marca 2021r.- w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zdania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

26/2021 z dnia 05 marca 2021r.- w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi z terenu gminy Łąck do punktu zlewnego znajdującego się na oczyszczalni ścieków w Łącku i Zaździerzu

27/2021 z dnia 05 marca 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

32/2021 z dnia 25 marca 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

33/2021 z dnia 25 marca 2021r.- w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Łąck na 2021 rok dotyczącego szczepień ochronnych

34/2021 z dnia 29 marca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

35/2021 z dnia 06 kwietnia 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

36/2021 z dnia 08 kwietnia 2021- w sprawie zmian w budżecie

38/2021 z dnia 15 kwietnia 2021- w sprawie zmian w budżecie 

40/2021 z dnia 26 kwietnia 2021r.- w sprawie zmian w budżecie

41/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r.- w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 38/2021 Wójta Gminy Łąck z dnia 15 kwietnia 2021 roku 

42/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

43/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2021 rok

45/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

47/2021 z dnia 11 maja 2021r.- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku za 2020 rok 

48/2021 z dnia 11 maja 2021r.- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku za 2020 rok 

49/2021 z dnia 11 maja 2021r.- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu w Podlasiu za 2020 rok 

50/2021 z dnia 11 maja 2021r.- w sprawie zmian w budżecie

52/2021 z dnia 11 maja 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

53/2021 z dnia 24 maja 2021r.- w sprawie zmian w budżecie

54/2021 z dnia 25 maja 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

55/2021 z dnia 01 czerwca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie

57/2021 z dnia 14 czerwca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

59/2021 z dnia 17 czerwca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

63/2021 z dnia 23 czerwca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

67/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

68/2021 z dnia 01 lipca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

70/2021 z dnia 07 lipca 2021r. - w sprawie zmian w budżecie 

73/2021 z dnia 15 lipca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

74/2021 z dnia 15 lipca 2021r.- w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

75/2021 z dnia 19 lipca 2021r.- w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej w dniu 14 lipca 2021r. o 18 lipca 2021r. 

77/2021 z dnia 27 lipca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie

87/2021 z dnia 02 sierpnia 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

90/2021 z dnia 13 sierpnia 2021r.- w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-14 11:04:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-13 13:23:05
  • Liczba odsłon: 545
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 668224]

przewiń do góry