Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC


Wymagane dokumenty :
1. Dokument stwierdzający tożsamość,
2. Odpis skrócony aktu urodzenia,
3. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
ponadto :
4. Wdowiec – wdowa : odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
5. Rozwiedziony – rozwiedziona : odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.
6. Osoby poniżej 18 lat - zezwolenie Sądu na zawarcie małżeństwa.
7. Obcokrajowiec - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w języku ojczystym z urzędowym tłumaczeniem na język polski, odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.


Opłaty :
- zapewnienie i sporządzenie aktów małżeństwa - 80,00 zł
- załączniki do zapewnienia - 0,50 zł

Miejsce złożenia dokumentów :
- Urząd Gminy Łąck, Urząd Stanu Cywilnego , tel (0-24) 384-14-03,

Termin zawarcia małżeństwa :
- po upływie 1 miesiąca od złożenia dokumentów do zawarcia małżeństwa,
- w wyjątkowych sytuacjach przed upływem 1 miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 13:56:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-28 13:56:11
  • Liczba odsłon: 357
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664264]

przewiń do góry