Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck - 10 listopada 2010r.- obowiązujące

UCHWAŁA NR XXIX/213/2010 RADY GMINY ŁĄCK z dnia 10 listopada 2010 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UCHWAŁY NR XXIX/213/2010 RADY GMINY ŁĄCK z dnia 10.11.2010 r. - Rysunek Planu 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do UCHWAŁY NR XXIX/213/2010 RADY GMINY ŁĄCK z dnia 10.11.2010 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 do UCHWAŁY NR XXIX/213/2010 RADY GMINY ŁĄCK z dnia 10.11.2010 r.

 

Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Studium:  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck- 19 października 2020r.- projekt (aktualne)

Obwieszczenie 

Załącznik nr 1- uwarunkowania

Załącznik nr 2- uwarunkowania zał. graficzny 

Załącznik nr 3- kierunki 

Załącznik nr 4- kierunki zał. graficzny 

Prognoza oddziaływania na środowisko 

Zarządzenie 143/2020 z dnia 21.12.2020r.  w sprawie  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck

Obwieszczenie Wójta Gmina Łąck z dnia 7 maja 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

  a) Łąck - Uwarunkowania rozwoju tekst
  b) Łąck - Uwarunkowania rozwoju mapa
  c) Łąck - Kierunki zagospodarowania przestrzennego tekst
  d) Łąck - Kierunki zagospodarowania przestrzennego mapa
  e) Łąck - Prognoza oddziaływania na środowisko
 

Zarządzenie nr  81/2019 z dnia 19.08.2019r.   - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck

- załącznik nr 1 -  do zarządzenia nr 81/2019 Wójta Gminy Łąck z dnia 19.08.2019r. 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 30 maja 2019 roku  dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck 

 Wyłożenie następujących dokumentów w dniach 12.06. 2019 r. do 05.07.2019 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck- kierunki zagospodarowania przestrzennego

   - załącznik graficzny - skala 1: 10 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck -  uwarunkowania rozwoju 

   - załącznik graficzny - skala 1: 15 000

 Prognoza oddziaływania na środowisko

          

Zarządzenie nr 62/2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck.

Załącznik nr 1 -Wykaz uwag zgłoszonych na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożenia projektu  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck

    

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck 

- kierunki zagospodarowania przestrzennego

 - załącznik graficzny cz. 1 - skala 1: 10 000

 - załącznik graficzny cz. 2 - skala 1: 10 000

-Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck 

 - uwarunkowania rozwoju 

- załącznik graficzny - skala 1: 15 000

-Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 27.03.2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 14:52:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-02 13:21:31
  • Liczba odsłon: 5443
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 985486]

przewiń do góry