Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje wyborcy możliwość głosowania w miejscu zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów. Nie jest wpisem jednorazowym (skutkuje na każde kolejne wybory/referenda).
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można składać przez cały rok - wniosek 
UWAGA: Przepisy nie wskazują terminu do którego najpóźniej wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach, jednakże należy mieć na uwadze, że Wójt  ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku. Wyborca może zostać ujęty w stałym obwodzie głosowania w Gminie Łąck, jeżeli: 
• mieszka na stałe w Gminie Łąck, a nie jest zameldowany tu na pobyt stały; 
• przebywa na stałe w Gminie Łąck  ale nigdzie nie zamieszkuje (bezdomny); 
• mieszka na stałe w Gminie Łąck ale pod innym adresem niż jest zameldowany na pobyt stały; 
• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jest obywatelem polskim i mieszka na stałe w Gminie Łąck. 
Pamiętaj, że można być ujętym w stałym obwodzie głosowania tylko pod jednym adresem- dlatego wyborca zostanie wykreślony z obwodu głosowania pod dotychczasowym adresem.
Decyzję o ujęciu w stałym obwodzie głosowania wyborca uzyska wtedy, kiedy zostanie ustalone, że osoba mieszka na stałe pod określonym adresem w Gminie Łąck. W tym celu możemy poprosić o pokazanie oświadczenia o stałym zamieszkaniu oraz innych dodatkowych dokumentów potwierdzających związki wyborcy z Gminą Łąck np.:
• deklaracje na wywóz odpadów,
• oświadczenie właściciela lokalu,
• umowa najmu/użyczenia lokalu,
• oświadczenie w celu weryfikacji czy osoba składająca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania w Gminie Łąck,
• jeśli płacisz podatki w Gminie Łąck – pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (pieczątka wpływu do Urzędu Skarbowego lub potwierdzenie nadania na poczcie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) – jeśli złożyłeś PIT przez internet),
• rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizje kablową itp.) wystawiony na Twoje dane i adres lokalu w Gminie Łąck w którym mieszkasz, 
• umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) zawarta z Tobą i zawierająca adres lokalu w Gminie Łąck, w którym mieszkasz, 
• umowa lub rachunek na usługę nie związaną bezpośrednio z lokalem np. abonament na telefon komórkowy, zawierający Twoje dane oraz adres lokalu w Gminie Łąck, w którym mieszkasz, 
• jeśli jesteś właścicielem lokalu, ale nie jesteś w nim zameldowany możesz - przedstawić akt własności.

Informacje Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 10 kwietnia 2024r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 10 kwietnia 2024r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i dyżurach w dniu 07.04.2024

Bezpłatny transport na Wybory:

   Linia Łąck- Wola Łącka

   Linia Korzeń- Podlasie 

   Linia Zaździerz- Koszelówka 

   Linia Sendeń Mały- Sendeń Duży 

   Linia Zdwórz- Zofiówka  

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i dyżurach

Postanowienie 400/2024 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Łąck

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o składach komisji z funkcjami 

Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Łącku z dnia 18 marca 2024r. w sprawie ustalenia formatu i treści kart do głosowania 

Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Łącku z dnia 18 marca 2024r. w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łącku z dnia 18 marca 2024r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Łąck zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łącku z dnia 18 marca 2024r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach Wójta Gminy Łąck zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. 

Postanowienie 317/2024 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Łąck

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łącku z dnia 14 marca 2024r. o przyznanych numerach list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Łąck zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. 

Informacja w sprawie terminu i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i dyżurach,    Informacja o zmianie 

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 8 marca 2024 r. o losowaniach do obwodowych Komisji Wyborczych 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 06 marca 2024r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 06 marca 2024r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i dyżurach

Uchwała Gminnej Komisji w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GMINA- NASZ DOM w okręgu wyborczym nr 14 

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łącku powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego 

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łącku powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego 

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i dyżurach

Wyjaśnienia w sprawie nieodpłatnego korzystania przez komitety wyborcze z pomieszczeń na spotkania z wyborcami i miejsc na ekspozycję materiałów wyborczych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Łącku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2024r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku I nr 261/2023 z dnia 29 grudnia w sprawie zmian w podziale Gminy Łąck na okręgi wyborcze 

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-12-01 11:13:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-10 12:04:04
  • Liczba odsłon: 4795
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1431417]

przewiń do góry