Wymagane dokumenty :
Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, na załączonej mapie geodezyjnej.
Opłaty :
1. Opłata skarbowa na wniosek - 5 zł. (na podst. art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej , Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm.)
2. Opłata skarbowa na każdy załącznik do wniosku - 0,50 zł. (na podst. art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm.)
Znaki opłaty skarbowej - do nabycia w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy w Łącku
Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy
Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Postępowanie w w/w. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych , bądź z urzędu.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek (opinii urbanistycznej), sprawdzeniu księgi wieczystej , zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Wójt Gminy. Umowy użyczenia zawierane są na okres do 3 lat.
3. Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
4. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.
Tryb odwoławczy :
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 13:30:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-21 12:27:21
  • Liczba odsłon: 1174
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420892]

przewiń do góry