LINK:   https://youtu.be/V88y8OXVrCM
 
I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
1. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2020. 
2. Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. 
3. Określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na rok 2020. 
4. Opłaty od posiadania psów na rok 2020. 
5. Wprowadzenia opłaty targowej na rok 2020.
6. Zmiany uchwały Rady Gminy Łąck nr IX/80/2015 z dnia 30.12.2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck. 
7. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łąck.
8. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łąck. 
9. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
10. Nadania nazw ulicom prywatnym w sołectwie Grabina.
11. Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Gostynińskiej 4 w Łącku w trybie przetargu ustnego ograniczonego. 
12. Wyrażenia zgody na wynajem w trybie przetargu ustnego ograniczonego lokalu użytkowego znajdującego się w hali sportowej w Łącku.
V. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
VI. Wolne wnioski i dyskusja.
VII. Zakończenie obrad.      
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-05 10:23:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-21 08:29:09
  • Liczba odsłon: 1406
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1421005]

przewiń do góry