Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 20.01.2023 w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łąck oraz sezonu kąpielowego 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 25.01.2023 w sprawie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łąck na lata 2022-2030”

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 26.01.2023 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy kanale wodnym w Zaździerzu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 10.02.2023 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 22.02.2023 o zebranym materiale w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Woli Łąckiej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 23.02.2023 o obowiązku sporządzenia raportu oraz zawieszenie postępowania Budowa obwodnicy Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 15.03.2023 o wydaniu decyzji środowiskowej- Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 32.3 Wola Łącka

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 11.05.2023 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zaździerz 

Ogłoszenie Wójta Gminy Łąck z dnia 11 maja 2023 o końcowej sprzedaży węgla

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 24 maja 2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy na każdym etapie postępowania 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 07 lipca 2023 o zebraniu materiału dowodowego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy linii kablowej w Grabinie 

Zawiadomienie Wójta Gminy Łąck z dnia 12 października 2023 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 11 budynków mieszkalnych w Grabinie 

Obwieszczenia Wójta Gminy Łąck z dnia 20 października 2023 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej Gostynin- Płock 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 23 listopada 2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu części Koszelówka 

Zawiadomienie Wójta Gminy Łąck z dnia 29 listopada 2023 o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla budowy 11 budynków mieszkalnych w Grabinie 

Zawiadomienie Wójta Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej w Matyldowie 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 5 grudnia 2023 o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania pn. "Aktualizacja Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łąck na lata 2010- 2025. 

           załącznik 

Ogłoszenie Wójta Gminy Łąck z dnia 08 grudnia 2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów wsi Zaździerz 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 19 grudnia 2023 w sprawie postanowienia dla Rozbudowy drogi krajowej nr 60

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-20 14:30:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-01 11:15:01
  • Liczba odsłon: 1573
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1412089]

przewiń do góry