Sesja Rady Gminy Łąck

Harmonogram obrad:

I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.
2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2023 rok
3. Wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod
przepompownię ścieków w obrębie ewidencyjnym Grabina.
4. Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek
o numerach ewidencyjnych 56/6 i 57/10 położnych w miejscowości Zdwórz, gm.
Łąck, stanowiącej własność Gminy Łąck .
5. Powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia
gminnego.
6. Przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części terenów w miejscowości Zaździerz.
7. Przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek nr ewid. 66/7 i 66/15 w miejscowości Koszelówka.
8. Zmiany uchwały nr XXXIV/271/2022 Rady Gminy Łąck w sprawie przyjęcia
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Łąck na lata 2022-2025”.
V. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
VI. Wolne wnioski i dyskusja.
VII. Zakończenie obrad.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-10-20 08:57:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-23 10:28:37
  • Liczba odsłon: 492
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1431156]

przewiń do góry