Zarządzenie nr 1/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Gminnej Hali Widowiskowo- Sportowej w Łącku.

Zarządzenie nr 2/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 03.01.2005 w sprawie zmiany umów dzierżawy gruntów.

Zarządzenie nr 3/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 03.01.2005 w sprawie zmiany umowy najmu lokalu użytkowego.

Zarządzenie nr 4/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 r.

Zarządzenie nr 5/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 r.

Zarządzenie nr 6/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawy paliwa dla potrzeb kotłowni opalanej biomasą w Łącku.

Zarządzenie nr 7/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie rozdysponowania części rezerwy budżetowej z roku bieżącego.

Zarządzenie nr 8/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Łącku.

Zarządzenie nr 9/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Zarządzenie nr 11/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wolnego dnia od pracy.

Zarządzenie nr 12/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w sprawie sprzedaży środka trwałego tj. autobusu marki Autosan będącego własnością gminy Łąck.

Zarządzenie nr 13/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie nr 14/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 19 maja w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie nr 15/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 01 czerwca 2005 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia (trybun rozkładanych dla widzów) dla potrzeb hali sportowej w Łącku.

Zarządzenie nr 16/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 205 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego w sprawie sprzedaży środka trwałego tj. autobusu marki Autosan będącego własnością gminy Łąck.

Zarządzenie nr 17/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie nr 17/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z usług Gminnej Hali Widowiskowo- Sportowej w Łącku.

Zarządzenie nr 18/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy.

Zarządzenie nr 19/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w sprawie wynajmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 94,18 m² znajdującego się w hali sportowej w Łącku przy ul. Gostynińskiej 2

Zarządzenie nr 20/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na najpiękniejszy ogród wiejski.

Zarządzenie nr 21/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

Zarządzenie nr 22/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

Zarządzenie nr 23/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

Zarządzenie nr 24/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

Zarządzenie nr 25/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia 30% zniżki dla grup zorganizowanych za korzystanie z usług hali sportowej w Łącku.

Zarządzenie nr 26/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Wola Łącka- Łąck, droga krajowa nr 60, w km 55+732,83 do 57+723,97 dł. 1991,14 mb”.

Zarządzenie nr 27/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 01 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łącku, Przedszkola Samorządowego w Łącku, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz „Zielonej Szkoły” w Sendeniu.

Zarządzenie nr 28/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży działki o nr ewid. 11/14 we wsi Wola Łącka, gmina Łąck, o powierzchni 0,5832 ha, KW 8427.

Zarządzenie nr 29/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie rozdysponowania części rezerwy budżetowej z roku bieżącego.

Zarządzenie nr 30/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Zarządzenie nr 31/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 1 września 2005 r.  w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.

Zarządzenie nr 32/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 1 września 2005 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 400 000,00 zł na okres spłaty 3 lat z przeznaczeniem na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach 2005 r.

Zarządzenie nr 33/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 1 września 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego w wersji standardowej przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Zarządzenie nr 34/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 16 września 2005 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.

Zarządzenie nr 35/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 29 września w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie nr 36/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Nowej Wsi w związku z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2005 roku.

Zarządzenie nr 37/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie nr 38/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie projektu budżetu gminy.

Zarządzenie nr 39/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie nr 40/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 570 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach 2005 r.

Zarządzenie nr 41/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 16 grudnia 2005 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawy paliwa pobieranego bezpośrednio na stacji paliw dla potrzeb samochodów służbowych i sprzętu Urzędu Gminy w Łącku w 2006 roku.

Zarządzenie nr 42/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2005 r.  w sprawie rozdysponowania części rezerwy budżetowej z roku bieżącego.

Zarządzenie nr 43/2005 Wójta Gminy Łąck z dnia 29 grudnia w sprawie zmian w budżecie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 12:00:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 14:10:02
  • Liczba odsłon: 874
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 985335]

przewiń do góry