Wniosek - Zgłoszenie Szkody Łowieckiej

Ustawa – Prawo łowieckie określa odpowiedzialność dzierżawców obwodów łowieckich za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód, które zostały wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i sarny bądź też przy wykonywaniu polowania.

Uwaga! za szkody spowodowane przez bobry, wilki, rysie, żbiki i niedźwiedzie odpowiada Skarb Państwa na podstawie Prawa ochrony przyrody. 
Schemat postępowania w przypadku wystąpienia szkody łowieckiej: 
• W ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody (lub 14 dni od dnia jej powstania w sadach) należy zawiadomić na piśmie dzierżawcę, albo zarządcę obwodu łowieckiego. (druk zgłoszenia szkody w załączeniu). 
• W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody koło łowieckie dokonuje oględzin, zawiadamiając o ich terminie poszkodowanego na trzy dni przed ich dokonaniem. 
Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2)  przedstawiciela zarządcy /dzierżawcy albo dzierżawcy/ zarządcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Z wykonanych czynności sporządzany jest protokół. 

Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub płodu rolnego. Na 7 dni przed zbiorem uszkodzonej uprawy należy termin zbioru zgłosić na piśmie do koła łowieckiego w celu dokonania ostatecznego szacowania szkód. Na żądanie jednej ze stron może w nim uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej. Z wykonanych czynności sporządzany jest protokół.
Jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania. Należy pamiętać, że nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania wyklucza możliwość ponownego szacowania, w przypadku dalszego zwiększenia się szkody. Dopuszcza się ponowne szacowanie szkody – za porozumieniem stron – jeżeli nieuprzątnięcie płodów spowodowane było warunkami atmosferycznymi.
Podpisanie protokołu bez uwag oznacza zgodę na wysokość odszkodowania w nim wyliczoną! Jeżeli nie zgadzasz się ze sposobem dokonania szacowania lub wysokością odszkodowania dopilnuj by było to zawarte w podpisywanym protokole! 
Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody (ponownego szacowania szkody).
Zgodnie z art.  46d. - w celu odwołania się od protokołu należy złożyć odwołanie do nadleśniczego:
Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, dot. oględzin i ostatecznego szacowania. 
W celu rozpatrzenia odwołania nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe dokonuje odpowiednio oględzin lub szacowania ostatecznego. Oględzin lub szacowania ostatecznego dokonuje nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód lub jego przedstawiciel. 
Oględzin lub szacowania ostatecznego, dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 
W przypadku nie dojścia do ugody możliwe jest wstąpienie na drogę sądową z pozwem o zapłatę.


I.   Koło Łowieckie „Jenot” w Łącku 
obwód łowiecki nr 301 (45) dzierżawi grunty we   wsiach:   Wincentów, Zaździerz, Nowe Rumunki, Łąck i Grabina zgodnie z załącznikiem nr 1. 
Adres do korespondencji:
Koło Łowieckie "JENOT" 
ul. Dąbrówka 30 
09-500 Gostynin
Członkowie zarządu:
Pietrzak   Andrzej – tel. 669-319-959 - prezes
Majchrzak Robert - tel. 603-789-400 - łowczy (e-mail - robert.kamczatka@gmail.com)
Matecki   Tomasz – tel. 501-264-926- skarbnik
Zielak Jarosław - tel. 500-087-300 - sekretarz (e-mail - ziulka@wp.pl)
  
II. Koło Łowieckie „Kania” w Gąbinie
obwód łowiecki nr 320 (51) dzierżawi grunty we   wsiach: Koszelówka, Zofiówka, Matyldów, i część Zdworza zgodnie  z załącznikiem nr 2. 
Adres do korespondencji :
Koło Łowieckie „Kania” w Gąbinie 
ul. Płocka 29 B 
09-530 Gąbin
Członkowie zarządu: 
Marek Świątecki, tel. 783 993 658 - prezes
Łukasz Kowalski, tel. 507 057 551 - łowczy
Marek Florkiewicz, tel. 604 094 042 - sekretarz
Krzysztof  Chlewiński, tel. 604 482 130 - skarbnik

III. Koło Łowieckie „Leśnik” 
obwód łowiecki nr 46 dzierżawi grunty we wsiach Łąck, ul. Długa ,ul. Gajowa, Ludwików, Sendeń Duży –prawa strona w kierunki Soczewki, część Sendenia Małego, lasek do Płocka po rurociągu zgodnie z załącznikiem nr 3. 
Adres do korespondencji:
Biuro Księgowe "MAGDA"
ul. Łąkowa 4
09-402 Płock
z dopiskiem KŁ LEŚNIK 
Odpowiedzialni za szacowanie szkód łowieckich: 
Książkiewicz Eryk  tel.512-329-684
Zarębski Mirosław tel.601-312-157
Leśkiewicz Krzysztof - łowczy  tel. 606-631-717
Prezes:  Pan  Jacek  Banach tel. 602-184-007

IV. Wojskowe Koło Łowieckie Nr 120 „Sokół” w Gąbinie
obwód łowiecki nr 338(52)  dzierżawi grunty we wsiach: część Zdworza, część Korzenia Królewskiego i Korzenia Rządowego zgodnie z załącznikiem nr 4 
Adres do korespondencji: 
ul. Rogatki Żychlińskie 5a
09-530 Gąbin 
Prezes: Pan Stanisław Guziak
Odpowiedzialny za szacowanie szkód łowieckich : 
Guziak  Stanisław - (0-24) 277-17-01/ tel. kom 604 277 187

V. Koło Łowieckie „BRZASK” przy Politechnice Warszawskiej
obwód łowiecki   nr 302(47) dzierżawi grunty we wsiach: część Sendenia Małego zgodnie  z załącznikiem nr 5 
Adres do korespondencji:
Koło Łowieckie „BRZASK” przy Politechnice Warszawskiej
ul. Nowowiejska 24 p. 51
02-665 Warszawa                      
lub Lucień 67, 09-504 Lucień
Odpowiedzialni za szacowanie szkód łowieckich : 
Litkowski  Henryk tel. (0-24) 235-16-11 tel. kom. 695-471-821
Prezes: Pan Zdobysław Goraj

VI. Wojskowe Koło Łowieckie nr 328 „Trop”
obwód łowiecki nr 264(43) dzierżawi grunty  we wsiach :część Sendenia Małego i część Sendenia Dużego lewa strona do Soczewki  zgodnie z załącznikiem nr 6 
Adres do korespondencji: 
Wojskowe Koło Łowieckie nr 328 „Trop”
w Warszawie
ul. Marii Konopnickiej 65/7/2
05-092 Łomianki
Odpowiedzialni za szacowanie szkód łowieckich: 
Łowczy -  Arkadiusz Jaskuła, tel.   606266983
Podłowczy -  Adam Dykty, tel.  606138039 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Tadeusz  Wójcik,  tel. 510267801
Prezes: Pan  Andrzej Kolenda
  
VII. Wojskowe Koło Łowieckie Nr 332 „Jodła”
obwód łowiecki nr 339(53) dzierżawi  grunty we wsiach: część Korzenia  Rządowego, część Korzenia  Królewskiego, Władysławów, Antoninów, Kościuszków, Podlasie, Wola Łącka zgodnie  z załącznikiem nr 7 
Adres do korespondencji: 
Wojskowe Koło Łowieckie Nr 332 „Jodła”
ul. Szymczaka 8/22
01-227 Warszawa
Odpowiedzialni za szacowanie szkód łowieckich: 
Gliniecki Henryk- (0-24) 261-45-59
Wyszatycki Bolesław- 600-800-980
Łowczy Paweł Giżyński- 500-094-003
Prezes: Pan Marek Pietras  tel. 22 666-84-66 lub 22 666-85-24
tel. kom. 695-471-821
Prezes: Pan Zdobysław Goraj

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malwina
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-24 08:30:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-22 12:01:21
  • Liczba odsłon: 2012
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 989149]

przewiń do góry