LINK: XVI Sesja Rady Gminy Łack

I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
1.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.
2.Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2020 rok.
3.Wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck.
4.Zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej.
5.Rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu Studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck.
6.Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski
7.Przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Kościuszkowie oznaczonej jako działka o numerze 111/4, na rzecz gminy Łąck.
8.Przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Kościuszkowie oznaczonej jako działka o numerze 108/2, na rzecz gminy Łąck.
9.Przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w Kościuszkowie oznaczonych jako działki o numerach 104/3, 94/2, 97/3 i 100/3, na rzecz gminy Łąck.
10.Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Gostynińskiej 4 w Łącku w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
11.Powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacji do spraw komunalizacji mienia gminnego.
12.Nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łąck.
V. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
VI. Wolne wnioski i dyskusja.
VII. Zakończenie obrad.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-23 10:56:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 14:18:06
  • Liczba odsłon: 898
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 987170]

przewiń do góry