1/2018 z dnia 02.01.2018r. - w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku  na 2018 rok

2/2018 z dnia 02.01.2018r. - w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi na 2018 rok

3/2018 z dnia 02.01.2018r. - w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Łąck w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018r. 

4/2018 z dnia 02.01.2018r. - w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

5/2018 z dnia 02.01.2018r. - w sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 

6/2018 z dnia 12.01.2018r. - w sprawie zmian w budżecie 

7/2018 z dnia 15.01.2018r. - w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu  najmu, dzierżawy nieruchomości, bądź gruntów stanowiących  przedmiot własności,  współwłasność lub prawa użytkowania wieczystego Gminy Łąck  na  2018 rok

8/2018 z dnia 15.01.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

9/2018 z dnia 15.01.2018r. - w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do Samorządowego Przedszkola w Łącku oraz do Szkoły Podstawowej w Łącku

10/2018 z dnia 29.01.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

11/2018 z dnia 29.01.2018r. - w sprawie zmian w budżecie 

12/2018 z dnia 01.02.2018r. - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łącku

13/2018 z dnia 01.02.2018r. - w sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 

14/2018 z dnia 08.02.2018r. - w sprawi ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018r. 

15/2018 z dnia 09.02.2018r. - w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: " Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały"

16/2018 z dnia 09.02.2018r. - w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: " Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka"

17/2018 z dnia 09.02.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

18/2018 z dnia 14.02.2018r. - w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck rok

19/2018 z dnia 15.02.2018r. - w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Gminnej Hali Sportowo- Widowiskowej w Łącku, zasad udzielania zwolnień i ulg od opłat oraz cen reklamowych, a także opłat za użytkowanie boiska piłkarskiego.

20/2018 z dnia 15.02.2018r. - w sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 

21/2018 z dnia 19.02.2018r. - w sprawie zmian w budżecie 

22/2018 z dnia 26.02.2018r. - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

23/2018 z dnia 26.02.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

24/2018 z dnia 26.02.2018r. - w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy w Łącku

25/2018 z dnia 26.02.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

26/2018 z dnia 26.02.2018r. - w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Łąck

27/2018 z dnia 13.03.2018r. - w sprawie upoważnienia Inspektora ds. księgowości podatkowej

28/2018 z dnia 13.03.2018r. - w sprawie zmian w budżecie 

29/2018 z dnia 13.03.2018r. - w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy

30/2018 z dnia 13.03.2018r. - w sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 

31/2018 z dnia 13.03.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

32/2018 z dnia 15.03.2018r.  - w sprawie zmian w budżecie 

33/2018 z dnia 20.03.2018r. - w sprawie powołania komisji do wydzielania i dokonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej

34/2018 z dnia 20.03.2018r. - w sprawie ustalenia składu Komisji dla Gminy Łąck, wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości, stanowiącej własność gminy Łąck

35/2018 z dnia 20.03.2018r. - w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Łąck, położonej w obrębie ewidencyjnym PSO Łąck, gmina Łąck

36/2018 z dnia 26.03.2018r.  - w sprawie zmian w budżecie 

37/2018 z dnia 26.03.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

38/2018 z dnia 28.03.2018r. - w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2018 rok

39/2018 z dnia 30.03.2018r. - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łąck za 2017, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Łąck

40/2018 z dnia 30.03.2018r. - w sprawie zmian w budżecie    

41/2018 z dnia 30.03.2018r. - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łącku

42/2018 z dnia 10.04.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

43/2018 z dnia 16.04.2018r. - w sprawie zmian w budżecie    

44/2018 z dnia 18.04.2018r. - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

45/2018 z dnia 19.04.2018r. - zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych         

46/2018 z dnia 25.04.2018r. - w sprawie zmian w budżecie  

47/2018 z dnia 26.04.2018r. - w sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy  

48/2018 z dnia 27.04.2018r. - w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2018 rok

49/2018 z dnia 27.04.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału        

50/2018 z dnia 08.05.2018r. - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku za 2017 rok

51/2018 z dnia 08.05.2018r. - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku za 2017 rok

52/2018 z dnia 08.05.2018r. - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu za 2017 rok

53/2018  

54/2018

55/2018

56/2018 z dnia 18.05.2018r. - w sprawie powołania wspólnego inspektora do ochrony danych

57/2018

58/2018

59/2018

60/2018

62/2018

63/2018

65/2018

66/2018

67/2018

69/2018

70/2018

71/2018

72/2018

73/2018

74/2018 z dnia 29.06.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

76/2018 z dnia 06.07.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

77/2018 z dnia 09.07.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

78/2018 z dnia 11.07.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

79/2018 z dnia 17.07.2018r. - w sprawie wprowadzenia "Instrukcji inwentaryzacyjnej"

80/2018 z dnia 17.07.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

82/2018 z dnia 19.07.2018r. - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławów, gm. Łąck.  

83/2018 z dnia 20.07.2018r. - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

84/2018 z dnia 23.07.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

85/2018 z dnia 25.07.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

86/2018 z dnia 26.07.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

88/2018 z dnia 03.08.2018r. - w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego

89/2018 z dnia 03.08.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

90/2018 z dnia 03.08.2018r. - w sprawie wysokości stawek dzierżawy nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezaklasyfikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Łąck bądź gruntów stanowiących przedmiot własności, współwłasności i prawa użytkowania wieczystego Gminy Łąck

91/2018 z dnia 06.08.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

94/2018 z dnia 10.08.2018r. - w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Łąck w wyniku zdarzenia w postaci silnego wiatru oraz intensywnych opadów atmosferycznych występujących w dnia 9 sierpnia 2018r.

95/2018 z dnia 16.08.2018r.  - w sprawie zmian w budżecie

96/2018 z dnia 16.08.2018r. - w sprawie określenia opłat za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Łąck

97/2018 z dnia 20.08.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

98/2018 z dnia 21.08.2018r. - w sprawie wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku."

99/2018 z dnia 27.08.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

100/2018 z dnia 28.08.2018r. - w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Mariannie Sarzała - inspektorowi ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych. 

101/2018 z dnia 28.09.2018r. - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

102/2018 w sprawie zmian w budżecie

105/2018 z dnia 31.08.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

106/2018 z dnia 03.09.2018r. - w sprawie ustalenia składu Komisji dla Gminy Łąck, wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości, stanowiącej własność gminy Łąck.

107/2018 z dnia 03.09.2018r. - w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Łąck, położonej w obrębie Władysławów gmina Łąck.

108/2018 z dnia 03.09.2018r. - w sprawie wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 760.000,00zł".

109/2018 z dnia 05.09.2018r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

110/2018 z dnia 05.09.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

111/2018 z dnia 12.09.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

112/2018 z dnia 14.09.2018r. - w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy

113/2018 z dnia 17.09.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

114/2018 z dnia 25.09.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

117/2018 z dnia 28.09.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

118/2018 z dnia 03.10.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

119/2018 z dnia 05.10.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

120/2018 z dnia 05.10.2018r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

121/2018 z dnia 12.10.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

122/2018 z dnia 16.10.2018r. - w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2018 rok

123/2018 z dnia 23.10.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

124/2018 z dnia 23.10.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

125/2018 z dnia 24.10.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

126/2018 z dnia 29.10.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

127/2018 z dnia 29.10.2018r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

130/2018 z dnia 31.10.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

131/2018 z dnia 31.10.2018r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Łąck na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi

132/2018 z dnia 05.11.2018r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

133/2018 z dnia 08.11.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

137/2018 z dnia 16.11.2018r.- w sprawie zmian w budżecie

138/2018 z dnia 19.11.2018r.- w sprawie zmian w budżecie

139/2018 z dnia 21.11.2018r. - w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łąck i jednostek organizacyjnych Gminy Łąck w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019"

140/2018 z dnia 26.11.2018r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

142/2018 z dnia 26.11.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

152/2018 z dnia 30.11.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

153/2018 z dnia 7.12.2018r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za dostawę ciepła z kotłowni

154/2018 z dnia 10.12.2018r. - w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Grabina, Zaździerz.

156/2018 z dnia 10.12.2018r. -  w sprawie zmian w budżecie 

157/2018 z dnia 10.12.2018r.-   w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

161/2018 z dnia 17.12.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

163/2018 z dnia 20.12.2018r. - w sprawie zmian w budżecie 

164/2018 z dnia 20.12.2018r.   - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału  

165/2018 z dnia 27.12.2018r.- w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat na rok 2019 za wynajem autobusów i innych pojazdów oraz urządzeń stanowiących własność Gminy Łąck, a będących w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku7

166/2018 z dnia 27.12.2018r.- w spawie stawek czynszu dla mieszkań wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy

167/2018 z dnia 27.12.2018r.- w sprawie zmian w budżecie

168/2018 z dnia 28.12.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

169/2018 z dnia 28.12.2018r.-  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

172/2018 z dnia 31.12.2018r. - w sprawie zmian w budżecie

174/2018 z dnia 31.12.2018r. - w sprawie zmian w budżecie 

175/2018 z dnia 31.12.2018r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

176/2018 z dnia 31.12.2018r.- w sprawie zmian w budżecie

178/2018 z dnia 31.12.2018r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

179/2018 z dnia 31.12.2018r. - sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 

180/2018 z dnia 31.12.2018r.- w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa- Gospodarza Wójta Gminy Łąck 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-11 14:33:50
  • Liczba odsłon: 3008
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1431416]

przewiń do góry