transmisja: LINK
Tematem posiedzenia będzie:
I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
1. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok.
2. Uchwała w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty
za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na
nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
V. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
VI. Wolne wnioski i dyskusja.
VII. Zakończenie obrad.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-12-09 13:17:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 13:18:50
  • Liczba odsłon: 506
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 989226]

przewiń do góry