Ryc. 1. Herb, flaga i pieczęć ozdobna Gminy Łąck

Źródło: www.szydlik.com

Od 2005 roku po akceptacji projektu przedstawionego Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podjęciu Uchwały Rady Gminy Łąck, gmina Łąck posiada własny herb, flagę i ozdobną pieczęć.  
HERB GMINY ŁĄCK

Na tarczy hiszpańskiej w polu czerwonym koń srebrny (biały) z kopytami złotymi (żółtymi) wspięty zwrócony w prawo; na prawo i na lewo od głowy dwie lilijki srebrne (białe) ze złotymi (żółtymi) klamrami.

Prawidłowe proporcje wysokości do szerokości herbu wynoszą 11:10.

Zastosowane w herbie gminy Łąck mobilia (godła) mają uproszczoną kolorystykę i kształt zgodnie z zasadami heraldyki:

Symbolika:

--- Koń srebrny (biały) wspięty zwrócony w prawo z kopytami złotymi (żółtymi) – jest bezpośrednim nawiązaniem do założonej w 1923 roku w Łącku stadniny koni, jednej z najważniejszych, obok Janowa Podlaskiego, placówek tego typu w Polsce.

--- Dwie lilijki srebrne (białe) ze złotymi (żółtymi) klamrami – nawiązują do herbu zgromadzenia sióstr norbertanek z Płocka, do których dóbr Łąck przez wieki należał. Herb ss. Norbertanek przedstawia w polu błękitnym dwa skrzyżowane pastorały złote i jest usiany srebrnymi lilijkami. Pastorały w tym herbie symbolizują władzę kościelną biskupa, a lilijki zakonną czystość i prostotę. Wieś Łąck lokował na prawie niemieckim książę mazowiecki Siemowit III w roku 1371 . Wtedy też Łąck dostał się norbertankom i pozostawał w ich dobrach do roku 1795, gdy III rozbiór Polski położył kres kościelnej własności ziemi, która od tego momentu przeszła na skarb państwa.

--- Tło tarczy czerwone – czerwień to podstawowy i prawdopodobnie najstarszy kolor heraldyczny , bardzo często spotykany w herbach mazowieckich.

FLAGA GMINY ŁĄCK

flagę gminy Łąck stanowi płat sukna o proporcjach wysokości do szerokości 5:8, na którego lewej połowie znajduje się herb gminy Łąck: w polu czerwonym koń srebrny (biały) z kopytami złotymi (żółtymi) wspięty zwrócony w prawo; na prawo i na lewo od głowy dwie lilijki srebrne (białe) ze złotymi (żółtymi) klamrami. Na prawą połową flagi składają się trzy poziome pasy: biały – czerwony - biały, ułożone w proporcjach 2:1:2. (Szerokość pasa czerwonego wynosi 1:4 wysokości flagi).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malwina
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-17 07:40:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 12:26:59
  • Liczba odsłon: 2520
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420817]

przewiń do góry