1. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 18.01.2017 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 2. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       
 3. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 14.02.2018 r.  w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego w 2018 roku      
 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 27.03.2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck
 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 21.05.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy na każdym etapie postępowania.
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie miejsca przechowywania książki pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.
 7. Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania z dnia 22.06.2018r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi w miejscowości Matyldów, gm. Łąck. 
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 9 lipca 2018 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy na każdym etapie postępowania. 
 9. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 roku informujące o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 6 lipca 2018 roku o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 11. Zawiadomienie Wójta Gminy Łąck z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi, w miejscowości Nowe Rumunki, gm. Łąck. 
 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 22 sierpnia 2018 roku o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. ul. Modrzewiowej, Grabina.
 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 11 września 2018 roku dot. informacji o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego dla Koła Łowieckiego "JENOT" w Łącku w roku gospodarczym 2018/2019  
 14. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Grabina i Zaździerz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  
 15. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 2 października 2018 roku dot. informacji o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego dla Koła Łowieckiego "KANIA" w Gąbin w roku gospodarczym 2018/2019
 16. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 2 października 2018 roku dot. informacji o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego dla Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" w Gąbinie w roku gospodarczym 2018/2019
 17. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 5 października 2018 roku dot. informacji o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego dla Koła Łowieckiego "TROP" w Warszawie w roku gospodarczym 2018/2019
 18. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 18 października 2018 roku dot. zawiadomienia Stron postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV przewidzianej w miejscowości Grabina, gm. Łąck.    
 19. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 25 października 2018 roku dot. informacji o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego dla Koła Łowieckiego "LEŚNIK" w Łącku w roku gospodarczym 2018/2019
 20. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 26 października 2018 roku dot. informacji o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego dla Koła Łowieckiego "JODŁA" w Warszawie w roku gospodarczym 2018/2019
 21. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 31 października 2018 roku dot. zawiadomienia Stron postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 182 Ludwików, 622/1, 622/2, 623, 677 obręb Łąck, gm. Łąck, powiat płocki, woj. mazowieckie
 22. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 4 grudnia 2018 roku dot. zawiadomienia Stron postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia w celu zasilenia budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 899, 1055/1, 1055/2 w miejscowości Łąck przy ul. Długiej, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 23. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 5 grudnia 2018 roku dot. zawiadamiam Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 217, 271/10, 271/11, 271/12, 271/14, 271/16, 271/15 w miejscowości Grabina, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 24. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 10 grudnia 2018 roku dot. zawiadamiam Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV z szafką pomiarową, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 4/5, 4/22 w miejscowości Matyldów, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 25. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 27 grudnia 2018 roku dot. zawiadamiam Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 41/3, 42/2, 112/2 obręb Nowe Rumunki, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 26. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2018 roku dot. zawiadamiam Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 79, 76/1, 80 obręb Grabina, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-27 12:22:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-28 08:45:00
 • Liczba odsłon: 1021
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 989178]

przewiń do góry