1 /2024 z dnia 2 stycznia 2024r.- w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku na 2024 rok 

2/2024 z dnia 2 stycznia 2024r.- w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok 

4/2024 z dnia 9 stycznia 2024r.- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

5/2024 z dnia 9 stycznia 2024r.- w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 

6/2024 z dnia 9 stycznia 2024r.- w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 

7/2024 z dnia 15 stycznia 2024r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2023r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

8/2024 z dnia 15 stycznia 2024r.- w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych ograniczonych na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Łąck 

9/2024 z dnia 15 stycznia 2024r.- w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu, dzierżawy nieruchomości oraz gruntów stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub będących w użytkowaniu wieczystym gminy Łąck 

10/2024 z dnia 15 stycznia 2024r.- w sprawie zmian w budżecie 

11/2024 z dnia 15 stycznia 2024r.- w sprawie ustalenia składu Komisji dla Gminy Łąck wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem przetargów ustnych na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Łąck 

12/2024 z dnia 16 stycznia 2024r.- w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Łącku 

13/2024 z dnia 16 stycznia 2024r.- w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do Samorządowego Przedszkola w Łącku oraz Przedszkola w Podlasiu  

14/2024  z dnia 16 stycznia 2024r.- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024r. 

15/2024 z dnia 19 stycznia 2024r.- w sprawie zmian w budżecie 

16/2024 z dnia  19 stycznia 2024r.- w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok 

17/2024 z dnia 24 stycznia 2024r.- w sprawie zmian w budżecie 

18/2024 z dnia 29 stycznia 2024r.- w sprawie zmian w budżecie 

19/2024 z dnia 29 stycznia 2024r.- w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok 

20/2024 z dnia 29 stycznia 2024r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2023 rok pomiędzy paragrafami w w obrębie rozdziału 

21/2024 z dnia 06 lutego 2024r.-  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2023 rok pomiędzy paragrafami w w obrębie rozdziału 

22/2024 z dnia 07 lutego 2024r.- w sprawie zmian w budżecie 

23/2024 z dnia 07 lutego 2024r.- w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok

24/2024 z dnia 08 lutego 2024r.- w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2024r.

25/2024 z dnia 14 lutego 2024r.- w sprawie zmian w budżecie 

26/2024 z dnia 14 lutego 2024r.- w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok 

27/2024 z dnia 16 lutego 2024r.- w sprawie zmian w budżecie 

28/2024 z dnia 21 lutego 2024r.- w sprawie zmian w budżecie 

29/2024 z dnia 21 lutego 2024r.- w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok 

30/2024 z dnia 26 lutego 2024r.- w sprawie zmian w budżecie 

31/2024 z dnia 26 lutego 2024r.- w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok 

32/2024 z dnia 26 lutego 2024r.- w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok 

33/2024 z dnia 27 lutego 2024r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2023 rok pomiędzy paragrafami w w obrębie rozdziału 

34/2024 z dnia 04 marca 2024r.- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

35/2024 z dnia 04 marca 2024r.- w w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2024 rok pomiędzy paragrafami w w obrębie rozdziału 

36/2024 z dnia 08 marca 2024r.-  w sprawie zmian w budżecie 

39/2024 z dnia 21 marca 2024r.-  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2024 rok pomiędzy paragrafami w w obrębie rozdziału 

40/2024 z dnia 22 marca 2024r.- w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

41/2024 z dnia 22 marca 2024r.- w sprawie zmian w budżecie 

42/2024 z dnia 25 marca 2024r.- w sprawie zmian w budżecie 

43/2024 z dnia 26 marca 2024r.- w sprawie zmian w budżecie 

45/2024 z dnia 27 marca 2024r.- w sprawie ustalenia składu Komisji dla Gminy Łąck, wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łąck 

46/2024 z dnia 27 marca 2024r.- w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ew. 57/10 o pow. 0,0010 ha, stanowiącej własność Gminy Łąck, położnej w obrębie Zdwórz, gmina Łąck 

47/2024 z dnia 27 marca 2024r.-  w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łąck za 2023 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Łąck

48/2024 z dnia 27 marca 2024r.- w sprawie przekazania informacji z wykonania planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Łąck za 2023 rok

49/2024 z dnia 27 marca 2024r.- w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy Gminy Łąck za 2023 rok 

50/2024 z dnia 28 marca 2024r.- w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Łąck 

51/2024 z dnia 29 marca 2024r.- w sprawie zmian w budżecie 

52/2024 z dnia 29 marca 2024r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2024 rok pomiędzy paragrafami w w obrębie rozdziału 

54/2024 z dnia 05 kwietnia 2024r.- w sprawie zmian w budżecie 

57/2024 z dnia 10 kwietnia 2024r.- w sprawie zmian w budżecie 

59/2024 z dnia 12 kwietnia 2024r.- w sprawie zmian w budżecie 

62/2024 z dnia 16 kwietnia 2024r.- w sprawie zmian w budżecie 

63/2024 z dnia 16 kwietnia 2024r.-  w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-01-15 14:00:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-22 10:47:54
  • Liczba odsłon: 606
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1431432]

przewiń do góry