LINK do transmisji obrad: XIX Sesja Rady Gminy Łąck

I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
1. Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck
2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok
3. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego
4. Funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022
5. Ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Łąck publicznych przedszkoli
6. Zmiany uchwały nr XVIII/172/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punków oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łąck.
7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck
8. Nadania nazwy ulicy prywatnej w miejscowości Łąck
9. Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w Gminie Łąck
10. Powierzenia Wójtowi Gminy Łąck uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
11. Przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2021 rok V. Przyjęcie oświadczenia w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego budowy obwodnicy Łącka.
VI. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku za 2020 rok.
VII. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Łąck za 2020r.
VIII. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
IX. Wolne wnioski i dyskusja.
X. Zakończenie obrad.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-19 09:57:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 14:04:26
  • Liczba odsłon: 1157
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420805]

przewiń do góry