1. Zawiadomienie Wójta gminy Łąck z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i odzysku odpadów budowlanych na działce o numerze ewidencyjnym 2/7 w Woli Łąckiej
 2. Zawiadomienie Wójta Gminy Łąck z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji umorzeniowej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn. zbieranie i magazynowanie odpadów budowlanych na działce o nr ewid. 2/7  w miejscowości Wola Łącka, gm. Łąck.     
 3. Zawiadomienie Wójta z dnia 20.06.2016 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki- Wincentów oraz ścieżki rowerowej wzdłuż drogo gminnej, gmina Łąck
 4. Zawiadomienie Wójta z dnia 22.06.2016 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 290723W relacji DK60-DP2977W, Gmina Łąck.
 5. Zawiadomienie Wójta Gminy Łąck z dnia 15.07.2016 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck
 6. Zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 29.07.2016 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały, gmina Łąck. 
 7. Zawiadomienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko- przebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki –Wincentów oraz ścieżki rowerowej 
 8. Zawiadomienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-  przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK60-DP2977W, gmina Łąck
 9. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej "Przebudowa drogi gminnej Nr 290709W relacji Nowe Rumunki Wincentów oraz ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej, gmina Łąck"
 10. Zawiadomienie i postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-  "Przebudowa drogi gminnej nr 2974W relacji  Soczewka-Łąck"
 11. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej "Przebudowa drogi gminnej nr 290723W, gmina Łąck"                  
 12. Zawiadomienie Wójta Gminy Łąck z dnia 31 sierpnia o wszczęciu postępowania adm. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej "Łąck I o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kościuszków
 13. Zawiadomienie Wójta Gminy Łąck o wydaniu decyzji środowiskowej dla "Przebudowy drogi powiatowej nr 2974W Soczewka- Łąck"
 14. Zawiadomienie z dnia 12 września o odstąpieniu od obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla przebudowy drogi gminnej nr 290701W w Sendeniu Małym
 15. Zawiadomienie z dnia 07.10.2016r. o wydaniu decyzji środowiskowej "Przebudowy drogi gminnej nr 290701 W w miejscowości Sendeń Mały, gm. Łąck".
 16. Zawiadomienie z dnia 11.10.2016r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy fotowoltaicznej „Łąck I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kościuszków, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-27 12:22:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-28 08:50:31
 • Liczba odsłon: 1590
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1431166]

przewiń do góry