Ewidencja kąpielisk

Ustawa Prawo wodne od 1 stycznia 2018 r. wprowadza w życie istotne zmiany w zakresie kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Komunikat - ustawa Prawo wodne 1  od 1 stycznia 2018 r. wprowadza w życie istotne zmiany w

 zakresie kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Od 1 stycznia 2018 r. poza kąpieliskami będą mogły funkcjonować  wyłącznie  miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na utworzenie których, rada gminy, w drodze uchwały, wyraziła zgodę
(po złożeniu odpowiedniego wniosku przez organizatora tego miejsca). Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli mogą funkcjonować przez okres  nie dłuższy niż 30 dni  w roku kalendarzowym.

Wprowadzenie pojęcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ma na celu likwidację miejsc wykorzystywanych do kąpieli, z jednoczesnym zabezpieczeniem wyjątkowych sytuacji, w których konieczne będzie zorganizowanie formy rekreacji związanej z kąpielą. Wyjątkowość sytuacji może być związana
z koniecznością np. zorganizowania zawodów, obozu czy też wydarzeń kulturalnych połączonych
z wypoczynkiem (kąpielą), czy też prowadzeniem agroturystyki. Obejmują one sytuacje, których  nie dało się przewidzieć w terminach wcześniejszych i nie mogły one podlegać długotrwałej procedurze związanej
z tworzeniem kąpieliska
.

Kąpieliska to obiekty spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa, w tym normy europejskie, które są stale monitorowane w trakcie trwania sezonu kąpielowego i odpowiednio zarządzane. Organizator, który podejmuje się zorganizowania kąpieliska i realizuje wymagania w zakresie kontroli wewnętrznej daje możliwość szybkiej oceny potencjalnych i realnych czynników mogących wpływać na zmianę jakości wody w kąpielisku i podejmowania tym samym odpowiednich czynności mających na celu eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu kąpiących się.

W przypadku podjęcia decyzji o organizowaniu kąpieliska w sezonie kąpielowym 2018 r. należy złożyć
do gminy wniosek, o którym mowa w art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1121, z późn. zm.).


1   Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566)


Ewidencja kąpielisk składa się z dwóch części:

 1. Wykaz kąpielisk  
 2. Karty kąpielisk 
  • część - A. Informacje podstawowe
  • część - B

   Jakość wody w kąpielisku ( oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia)


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-13 12:24:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-13 12:45:19
 • Liczba odsłon: 1372
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 985559]

przewiń do góry