Transmisja obrad LINK

Harmonogram obrad
I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
    1. Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck
     2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok.
     3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.
     4. Uchwała budżetowa na 2022 rok.
         a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
         uchwały budżetowej
         b) odczytanie wniosków komisji stałych
         c) odczytanie opinii komisji stałych
         d) odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie zgłoszonych do
         projektu uchwały budżetowej wniosków
      5. Zmiany Uchwały Rady Gminy Łąck nr IX/80/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie
      wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck
      6. Nadania nazwy ulicy prywatnej w miejscowości Grabina
      7. Wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sendeń
      Duży stanowiącej własność Gminy Łąck.
     8. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
      przestrzennego Gminy Łąck obejmującego tereny położone we wsi Zaździerz
      w granicach zawartych między Jeziorem Ciechomickim, kanałem wodnym, drogą
      powiatową nr 336 i drogą powiatową nr 335.
      9. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
      Alkoholowych na 2021 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
      na 2022 rok w Gminie Łąck.
V. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
VI. Wolne wnioski i dyskusja.
VII. Zakończenie obrad.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-12-23 10:09:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-23 10:13:19
  • Liczba odsłon: 618
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 985537]

przewiń do góry