Link:  https://www.youtube.com/watch?v=yH7nWIZ7BLg
 
I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
1. Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.
2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2020 rok.
3. Funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021.
4. Ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Łąck publicznych przedszkoli
5. Zmieniająca uchwałę Nr XVII/166/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 29 maja  2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łąck, których zarządzającym jest Gmina Łąck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
6. Nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Grabina
7. Zmiany uchwały Nr XI/110/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2019  roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok w Gminie Łąck.
8. Zmian w Statucie Gminy Łąck
9. Przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok.
V. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Łąck za 2019r.
VI. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku za 2019 rok.
VII. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
VIII. Wolne wnioski i dyskusja.
IX. Zakończenie obrad. 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-28 11:06:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 14:19:06
  • Liczba odsłon: 1281
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420779]

przewiń do góry