Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa 14 budynków mieszkalnych w Matyldowie" 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 03 lutego 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie

Projekt uchwały 

Załącznik graficzny

Prognoza oddziaływania na środowisko 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 03 lutego 2022r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łąck oraz sezonu kąpielowego w 2022 roku.

Zawiadomienie Wójta Gminy Łąck z dnia 08 lutego 2022r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki w 32/3 w obrębie Wola Łącka, gmina Łąck"

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 10 marca 2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski

Projekt uchwały

Załącznik graficzny

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 15 marca 2022r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej w Woli Łąckiej" 

Zawiadomienie Wójta Gminy Łąck z dnia 04 kwietnia 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 7 budynków mieszkalnych w Sendeniu Dużym 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 04 maja 2022 r. dot.  zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PLO4440G wraz z zewnętrzną linią zasilającą, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid 830, obręb Łąck gm. Łąck

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 06 maja 2022r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy kanale wodnym w miejscowości Zaździerz.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2022r.o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektu mpzp wsi Podlasie

Uchwała 

Prognoza

Rysunek planu 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 20 czerwca 2022r. o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej budowa 14 budynków na działce o nr ewid. 16/2 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 11 lipca 2022r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci kablowej w Grabinie 

Zawiadomienie Wójta Gminy Łąck z dnia 11 lipca 2022r. w sprawie wydania decyzji dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka-Wincentów-Korzeń 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 02 sierpnia 2022r.- dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji budowy stacji telefonii komórkowej Play 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 02 sierpnia 2022r.- dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji budowy sieci kablowej w Podlasiu 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 27 lipca 2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 60 w Nowych Rumunkach 

Projekt uchwały 

Załącznik graficzny

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 28.07.2022r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynków mieszkalnych w Zdworzu 

Zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 08 sierpnia 2022r. o wydanym przez RDOŚ postanowieniu dot. przedsięwzięcia pn. Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z infrastrukturą techniczną w Matyldowie, gm. Łąck

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12 sierpnia 2022r.- dotyczy przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 60 

Zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 12 sierpnia 2022r.- dotyczy przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 60

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19 sierpnia 2022r.- dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci gazowej w Nowych Rumunkach 

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2022r.- dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej w Sendeniu Dużym 

Zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 05 września 2022r.- o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 14 budynków mieszkalnych w Matyldowie 

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 08 września 2022r.- dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci Play w Łącku 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 15 września 2022r.- dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci kablowej w Nowych Rumunkach 

Obwieszczenie Wójta Gminy  Łąck z dnia 16 września 2022r.- dotyczy wydania decyzji u ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci komórkowej Play w Matyldowie 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 27 września 2022r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zaździerz.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 29 września 2022r.o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektu mpzp wsi Podlasie

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 30 września 2022r.- dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 14 budynków mieszkalnych w Matyldowie 

Obwieszczenie Wójt Gminy Łąck z dnia 30 września 2022r.- dotyczy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż dogi powiatowej 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 31 października 2022r.- dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci kablowej w Sendeniu Małym 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 07 listopada 2022r.- w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego farmy fotowoltaicznej w Woli Łąckiej 

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-03 09:22:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-29 12:43:04
  • Liczba odsłon: 590
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 987214]

przewiń do góry