Wymagane dokumenty :
Umowa notarialna - warunkowej umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej /uprzednio nabytej od Skarbu Państwa lub Gminy / położonej na terenie gminy.
Opłaty:
Wniosek wolny od opłaty skarbowej
Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy
Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Osoba ds. gospodarki gruntami, rolnictwa, leśnictwa, ochrony przyrody i działalności gospodarczej przygotowuje niezbędne dokumenty. Rada Gminy w okresie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w wypadku skorzystania z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Rada Gminy na wniosek zainteresowanego wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym, a sprzedającym aktu notarialnego - umowy przeniesienia własności.
2. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu .
Tryb odwoławczy :
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Rady Gminy nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 13:28:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-21 12:18:38
  • Liczba odsłon: 1239
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1412135]

przewiń do góry