Transmisja obrad Sesji Rady Gminy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

 • Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy Łąck są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 • Nagrania obrad są udostępniane na stronie internetowej https://www.youtube.com/channel/UCCv-c0TSMwWKvt83xN4A1nA/
 • Udział w obradach Rady Gminy Łąck oznacza akceptację przetwarzania danych osobowych w postaci utrwalenia swojego wizerunku i głosu;
 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Łąck,
  ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck. reprezentowany przez Wójta Gminy Łąck;
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych – m.pulkownik@gminalack.pl
 • Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne;
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań.
 • Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych;
 • Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 • Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-12 11:36:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-30 10:59:53
 • Liczba odsłon: 8889
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1431243]

przewiń do góry