2023 rok 

Ogłoszenie Wójta Gminy Łąck z dnia 08 grudnia 2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów wsi Zaździerz 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 23 listopada 2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu części Koszelówka 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 11 maja 2023 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zaździerz 

Projekt uchwały

Prognoza

Załącznik graficzny do uchwały

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 10.02.2023 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie 

Projekt uchwały

Prognoza

Załącznik graficzny do uchwały

50/2023 z dnia 21 kwietnia 2023r.- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 26.01.2023 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy kanale wodnym w Zaździerzu 

Projekt uchwały

Prognoza

Załącznik graficzny do uchwały

2022 rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 03 lutego 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części  terenu wsi Podlasie

Projekt uchwały 

Załącznik graficzny

Prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 10 marca 2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski

Projekt uchwały

Załącznik graficzny

42/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projekt miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 06 maja 2022r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy kanale wodnym w miejscowości Zaździerz.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2022r.o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektu mpzp wsi Podlasie

Uchwała 

Prognoza

Rysunek planu

125/2022 z dnia 19 sierpnia 2022r.- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projekt miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 27 lipca 2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 60 w Nowych Rumunkach 

Projekt uchwały

Załącznik graficzny

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 27 września 2022r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zaździerz.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 29 września 2022r.o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektu mpzp wsi Podlasie

Projekt uchwały

Prognoza 

Rysunek planu 

Zarządzenie Wójta Gminy Łąck z dnia 08 grudnia 2022r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do publicznego wglądu projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie 

2021 rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 18 października 2021r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla działki Nr ew. 60 w Nowych Rumunkach

Zarządzenie Wójta Gminy Łąck nr 90/2021 z dnia 13 sierpnia 2021r.- w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 07.06.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Łąck Nr V/47/2011 z dnia 29.06.2011 r.

Projekt uchwały

zał. nr 1 do uchwały 

zał. nr 2 do uchwały 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 09 czerwca 2021 roku dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski

2020 rok 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 21 grudnia 2020 roku dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 14 maja 2020 roku   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 27 maja 2020r. do 19 czerwca 2020r.

Projekt uchwały

MPZP Korzeń Królewski zał. nr 1

Prognoza środowiskowa do MPZP 
 
2019 rok 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 18 stycznia 2019 roku dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla cześć terenu wsi Łąck (przy rondzie) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30.01.2019r. do 21.02.2019r. 

Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck;

Załącznik nr 1 do uchwały - graficzny

Prognoza oddziaływania na środowisko

2018 rok 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck (rondo) (zakres planu obejmuje działki o nr ewid. 31/7, 31/3, 31/18, 31/17 i część dz. nr ewid. 31/22 w obrębie geodezyjnym Łąck):

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 2 maja 2018r. - o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 24 kwietnia 2018 roku - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Grabina i Zaździerz

Zarządzenie 154/2018 z dnia 10.12.2018r. - w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Grabina Zaździerz.

2016 rok 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck

2015 rok 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-30 12:28:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-01 11:16:09
  • Liczba odsłon: 5139
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1421021]

przewiń do góry