Transmisja obrad Sesji Rady Gminy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy Łąck są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Nagrania obrad są udostępniane na stronie internetowej https://www.youtube.com/channel/UCCv-c0TSMwWKvt83xN4A1nA/
Udział w obradach Rady Gminy Łąck oznacza akceptację przetwarzania danych osobowych w postaci utrwalenia swojego wizerunku i głosu;
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck. reprezentowany przez Wójta Gminy Łąck;
Kontakt z inspektorem ochrony danych – m.pulkownik@gminalack.pl
Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne;
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań.
Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych;
Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-05 11:04:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 13:12:13
  • Liczba odsłon: 1346
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420763]

przewiń do góry