Dotacje

Poręczenia i gwarancje

Środki

Zobowiązania wymagalne

Rb-NDS SPRAWOZDANIE KWARTALNE do 31 marca 2015 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych do dnia 30 czerwca  

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych do dnia 30 czerwca

Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca

Rb 27S do 30 września 2015 roku

Rb 28S do 30 września 2015 roku   

RbN za III kwartał 2015 roku

Rb NDS do 30 września 2015 roku

Rb Z za III kwartał 2015 roku

Rb-NDS za okres od początku roku do 31 grudnia 2015r .

 

UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

UCHWAŁA  Nr Pł.6.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 16 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr Pł.170.2015 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Uchwała Nr Pł.306.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 września 2015 roku    

Uchwała Nr Pł.369.2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łąck projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck  

Uchwała Nr Pł.370.2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łąck projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku- zwrot podatku akcyzowego

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-27 14:18:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-02 14:50:40
  • Liczba odsłon: 1854
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420780]

przewiń do góry