Rb-NDS SPRAWOZDANIE KWARTALNE 

Rb- NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku 2013 do dnia 31 grudnia roku 2013

Rb- NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku 2013 do dnia 30 września roku 2013

Rb- NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku 2013 do dnia 30 czerwca roku 2013

Rb- NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku 2013 do dnia 31 marca roku 2013

Rb-N SPRAWOZDANIE KWARTALNE

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Rb-Z SPRAWOZDANIE KWARTALNE 

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczycieli i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczycieli i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Rb- 28S SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE

Rb-28S  miesięczne sprawozdanie z planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres  od początku roku do 31 grudnia roku 2013

Rb-28S  miesięczne sprawozdanie z planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

Rb-27S SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2013

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września roku 2013

 

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanej w ramach konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013r .

Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNSOTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Rb- PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2013

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

UCHWAŁA Nr Pł.433.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łąck projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr Pł.432.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łąck projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała Nr Pł.30.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Uchwała Nr Pł.31.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-27 14:15:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-02 14:49:28
  • Liczba odsłon: 763
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 989103]

przewiń do góry