I Sesja Rady Gminy- 19.11.2018r.

Uchwała nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łąck

Uchwała nr I/2/2018 w sprawie ustalenia ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Łąck

Uchwała nr I/3/2018 w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Uchwała nr I/4/2018 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Uchwała nr I/5/2018 w sprawie powołania komisji rewizyjnej i wyboru przewodniczącego komisji, wiceprzewodniczącego komisji oraz ilości członków

Uchwała nr I/6/2018 w sprawie powołania  komisji stałych rady gminy

Uchwała nr I/7/2018 w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Łąck.

Uchwała nr I/8/2018 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łąck. 

Uchwała nr I/9/2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Łąck na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

II Sesja Rady Gminy- 28.12.2018r.

Uchwała nr II/10/2018 w sprawie Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck

Uchwała nr II/11/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2018 rok.

Uchwała nr II/12/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała budżetowa na 2019 rok II/13/2018

Uchwała nr II/14/2018 w sprawie nadania nazwy ronda.

Uchwała nr II/15/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 119/6 położonej w obrębie Zaździerz,  gmina Łąck od osoby fizycznej.

Uchwała nr II/16/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck w zakresie nie dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi.

Uchwała nr II/17/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok w Gminie Łąck.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-26 09:57:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 12:14:05
  • Liczba odsłon: 2805
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1431350]

przewiń do góry