Zarządzenie nr 1/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łącku 

Zarządzenie nr 2/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Gminnej Hali Widowiskowo- Sportowej w Łącku 

Zarządzenie nr 3/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r. 

Zarządzenie nr 4/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawy paliwa dla potrzeb kotłowni opalanej biomasą w Łącku. 

Zarządzenie nr 5/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa 

Zarządzenie nr 6/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji do podziału dokumentacji wyborczej 

Zarządzenie nr 8/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok 

Zarządzenie nr 10/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania przetargowego na usługi drogowego transportu towarów świadczone na ternie gminy Łąck. 

Zarządzenie nr 12/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 18 kwietnia  2006 r. w sprawie zmian w budżecie 

Zarządzenie nr 13/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Zarządzenie nr 14/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 18 kwietnia  r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2006 roku. 

Zarządzenie nr 15/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 27 czerwca  2006 r. w sprawie zmian w budżecie 

Zarządzenie nr 16/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie 

Zarządzenie nr 17/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie wymiany pokrycia dachowego i ocieplenie budynku szkoły filialnej w Wincentowie.

 Zarządzenie nr 18/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania przetargowego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Łąck”

Zarządzenie nr 19/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Łącku wraz z trybunami, z zapleczem socjalnym oraz ogrodzeniem. 

Zarządzenie nr 20/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  

Zarządzenie nr 21/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  

Zarządzenie nr 22/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  

Zarządzenie nr 23/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  

Zarządzenie nr 25/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na modernizację drogi gminnej we wsi Antoninów gm. Łąck na odcinku 700 mb

Zarządzenie nr 26/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie

Zarządzenie nr 27/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.

Zarządzenie nr 28/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 14 sierpnia 2006 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na usługi zrębkowania surowca drzewnego wraz z transportem powstałych zrębków do kotłowni zlokalizowanej w Łącku przy ul. Brzozowej.

 Zarządzenie nr 30/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie rozdysponowania części rezerwy budżetowej z roku bieżącego.

Zarządzenie nr 31/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę wodociągu w Sendeniu Dużym gmina Łąck.

Zarządzenie nr 32/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie nr 33/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o wartości szacunkowej 60 000 euro na dostawę zrębków energetycznych i zrębkowanie surowca drzewnego wraz z transportem powstałych zrębków do kotłowni zlokalizowanej w Łącku przy ul. Brzozowej.

Zarządzenie nr 34/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 1 września 2006 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej przy Urzędzie Gminy w Łącku.

Zarządzenie nr 35/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie nr 36/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiana w budżecie.

Zarządzenie nr 37/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 18 października 2006 r.  w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie nr 38/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 24 października 2006 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę i montaż dźwigu osobowego z dostępem dla osób niepełnosprawnych dla Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łącku.

Zarządzenie nr 39/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 25 października 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę samochodu terenowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku.

Zarządzenie nr 40/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 25 października 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielania kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł.

Zarządzenie nr 41/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 31 października 2006 r.  w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie nr 42/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie projektu budżetu gminy.

Zarządzenie nr 43/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 12 grudnia  2006 r.  w sprawie zmian w budżecie.

 Zarządzenie nr 44/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 18 grudnia  2006 r.  w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie nr 47/2006 Wójta Gminy Łąck z dnia 18 grudnia  2006 r.  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Hali Sportowej w Łącku. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 12:01:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 14:07:26
  • Liczba odsłon: 780
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 987176]

przewiń do góry