1/2021 z dnia 4 stycznia 2021r.- w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku na 2021 rok

2/2021 z dnia 4 stycznia 2021r.- w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok 

3/2021 z dnia 7 stycznia 2021r.- w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Łącku 

5/2021 z dnia 08 stycznia 2021r.- przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

7/2021 z dnia 18 stycznia 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

8/2021 z dnia 18 stycznia 2021r.- w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy

9/2021 z dnia 18 stycznia 2021r.- w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Samorządowego Przedszkola w Łącku oraz Przedszkola w Podlasiu. 

10/2021 z dnia 25 stycznia 2021r.- w sprawie zmiany zarządzenia nr 141/2020 Wójta Gminy Łąck z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Samorządowym Przedszkolu w Łącku 

11/2021 z dnia 25 stycznia 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

12/2021 z dnia 25 stycznia 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

14/2021 z dnia 03 lutego 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

16/2021 z dnia 05 lutego 2021r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

18/2021 z dnia 12 lutego 2021r.- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku 

22/2021 z dnia 25 lutego 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

23/2021 a dnia 26 lutego 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

24/2021 z dnia 05 marca 2021r.- w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu czynszu za najem lokalu w Łącku przy ul. Gostynińskiej 4 będącego własnością Gminy Łąck za m-c styczeń 2021r. Firmie MEDEST BIS Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Narutowicza 39

25/2021 z dnia 05 marca 2021r.- w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zdania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

26/2021 z dnia 05 marca 2021r.- w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi z terenu gminy Łąck do punktu zlewnego znajdującego się na oczyszczalni ścieków w Łącku i Zaździerzu

27/2021 z dnia 05 marca 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

32/2021 z dnia 25 marca 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

33/2021 z dnia 25 marca 2021r.- w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Łąck na 2021 rok dotyczącego szczepień ochronnych

34/2021 z dnia 29 marca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

35/2021 z dnia 06 kwietnia 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

36/2021 z dnia 08 kwietnia 2021- w sprawie zmian w budżecie

38/2021 z dnia 15 kwietnia 2021- w sprawie zmian w budżecie 

40/2021 z dnia 26 kwietnia 2021r.- w sprawie zmian w budżecie

41/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r.- w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 38/2021 Wójta Gminy Łąck z dnia 15 kwietnia 2021 roku 

42/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

43/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2021 rok

45/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

47/2021 z dnia 11 maja 2021r.- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku za 2020 rok 

48/2021 z dnia 11 maja 2021r.- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku za 2020 rok 

49/2021 z dnia 11 maja 2021r.- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu w Podlasiu za 2020 rok 

50/2021 z dnia 11 maja 2021r.- w sprawie zmian w budżecie

52/2021 z dnia 11 maja 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

53/2021 z dnia 24 maja 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

54/2021 z dnia 25 maja 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

55/2021 z dnia 01 czerwca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie

56/2021 z dnia 07 czerwca 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

57/2021 z dnia 14 czerwca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

59/2021 z dnia 17 czerwca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

63/2021 z dnia 23 czerwca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

65/2021 z dnia 29 czerwca 2021r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2021 rok  

66/2021 z dnia 29 czerwca 2021r.- w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Łąck na 2021 rok dot. szczepień ochronnych 

67/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

68/2021 z dnia 01 lipca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

69/2021 z dnia 07 lipca 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

70/2021 z dnia 07 lipca 2021r. - w sprawie zmian w budżecie 

71/2021 z dnia 01 września 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

73/2021 z dnia 15 lipca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

74/2021 z dnia 15 lipca 2021r.- w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

75/2021 z dnia 19 lipca 2021r.- w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej w dniu 14 lipca 2021r. o 18 lipca 2021r. 

76/2021 z dnia 27 lipca 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

77/2021 z dnia 27 lipca 2021r.- w sprawie zmian w budżecie

87/2021 z dnia 02 sierpnia 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

89/2021 z dnia 02 sierpnia 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

90/2021 z dnia 13 sierpnia 2021r.- w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck 

91/2021 z dnia 20 sierpnia 2021r.- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy 

92/2021 z dnia 26 sierpnia 2021r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2021 rok  

93/2021 z dnia 26 sierpnia 2021r.- w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Łąck na 2021 rok dot. szczepień ochronnych 

95/2021 z dnia 27 sierpnia 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

96/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r.- w sprawie zmiany WPF Gminy Łąck 

97/2021 z dnia 01 września 2021r.- w sprawie przekazania do Przedszkola w Podlasiu nieodpłatnego używania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych na rzecz Przedszkola w Podlasiu 

98/2021 z dnia 01 września 2021r. - w sprawie zmian w budżecie 

99/2021 z dnia 01 września 2021r.- w sprawie uchylenia zarządzenia nr 98/2021 Wójta Gminy Łąck z dnia 01 września 2021r. w sprawie zmian w budżecie 

100/2021z dnia 01 września 2021r. - w sprawie zmian w budżecie 

101/2021 z dnia 01 września 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

104/2021 z dnia 01 września 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

107/2021 z dnia 04 października 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

108/2021 z dnia 04 października 2021r.- w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2020

110/2021 z dnia 05 października 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

111/2021 z dnia 08 października 2021r.- w sprawie odwołania Sołtysa Sołectwa Zdwórz oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających 

112/2021 z dnia 14 października 2021r- w sprawie zmian w budżecie 

113/2021 z dnia 19 października 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

118/2021 z dnia 15 listopada 2021r.- w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy  

119/2021 z dnia 25 października 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

120/2021 z dnia 27 października 2021r..- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

122/2021 z dnia 05 listopada 2021r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

124/2021 z dnia 15 listopada 2021r.- w sprawie inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Łącku 

127/2021 z dnia 15 listopada 2021r.- w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. oszacowania szkód powstałych na budynku zlokalizowanym na terenie Gminy Łąck we wsi Ludwików 31 w wyniku zdarzenia losowego w postaci pożaru budynku mieszkalnego jakie miało miejsce w dniu 14.11.2021r. 

129/2021 z dnia 16 listopada 2021r.- w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Łącku 

130/2021 z dnia 24 listopada 2021r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2021 rok  

131/2021 z dnia 24 listopada 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

132/2021 z dnia 24 listopada 2021r.- w sprawie wprowadzenia "Instrukcji inwentaryzacyjnej" dla Przedszkola w Podlasiu 

133/2021 z dnia 25 listopada 2021r.- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku 

134/2021 z dnia 25 listopada 2021r.- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Samorządowym Przedszkolu w Łącku 

135/2021 z dnia 25 listopada 2021r.- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu w Podlasiu 

137/2021 z dnia 25 listopada 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

140/2021 z dnia 29 listopada 2021r.- w sprawie uchylenia zarządzenia nr 138/2021 Wójta Gminy Łąck z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie

141/2021 z dnia 29 listopada 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

142/2021 z dnia 30 listopada 2021r.- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

143/2021 z dnia 01 grudnia 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

144/2021 z dnia 06 grudnia 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

150/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. -w sprawie zmian w budżecie

152/2021 z dnia 17 grudnia 2021r.- w sprawie stawek czynszu dla mieszkańców wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy

153/2021 z dnia 17 grudnia 2021r.- w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za rok 2022 za wynajem pojazdów oraz urządzeń stanowiących własność Gminy Łąck, a będących w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku 

154/2021 z dnia 17 grudnia 2021r.- w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za dostawę ciepła z kotłowni ekologicznej w Łącku do budynków stanowiących własność gminy 

151/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

156/2021 z dnia 23 grudnia 2021.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

159/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.- w sprawie zmian w budżecie 

160/2021 z dnia 31 grudnia 2021r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2021r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

162/2021 z dnia 31 grudnia 2021r.- w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu, dzierżawy nieruchomości oraz gruntów stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Gminy Łąck 

164/2021 z dnia 31 grudnia 2021r.- w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Łąck 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-14 11:04:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-28 12:33:11
  • Liczba odsłon: 2515
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420889]

przewiń do góry