LINK:   https://youtu.be/al5MXkArtKs
 

I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
III. Interpelacje i zapytania radnych. 
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie: 
1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck. 
2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok. 
3. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck 
4. Likwidacji placówki oświatowo-wychowawczej pn. „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sendeniu” 
5. Przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Wincentowie oznaczonej jako działka numer 85/2, na rzecz Gminy Łąck. 
6. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck. 
7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck. 
8. Ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie i Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję w latach 2020- 2023. 
9. Wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie i Sądzie Okręgowym w Płocku. 
10. Przyjęcia Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku. 
11. Braku sprzeciwu do zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Płockiego. 
V. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łąck za I półrocze 2019. 
VI. Odpowiedzi na pytania i interpelacje. 
VII. Wolne wnioski i dyskusja. 
VIII. Zakończenie obrad. 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-08 11:27:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 13:44:48
  • Liczba odsłon: 1467
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420995]

przewiń do góry