link: https://youtu.be/6pf5jIwlhkA
 
I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV.   Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
1. Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.
2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok.
3. Wrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie- Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck.
4. Zmiany uchwały nr XXIII/235/2014 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łąck na lata 2013-2017 z uwzględnieniem perspektyw do 2032”.
5. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck w 2019 r.
6. Rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łąck.
7. Rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łąck.
V. Przyjęcie sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanej w ramach Konkursu na realizację zadań publicznych z zakres kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Łąck w 2018 roku.
VI. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
VII. Wolne wnioski i dyskusja.
VIII. Zakończenie obrad.       
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-29 11:06:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 13:57:59
  • Liczba odsłon: 1591
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1431288]

przewiń do góry