Sprawozdanie Rb- N

Sprawozdanie Rb- Z

Dotacje

Poręczenia i gwarancje

Środki

Zobowiązania wymagalne

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014

Rb- NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE ZA OKRES od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Rb- NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE ZA OKRES od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Sprawozdanie Rb- 27S

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednsotki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Sprawozdanie Rb- 28S do 31 marca 2014

Sprawozdanie Rb-28S za 2014 rok

Sprawozdanie Rb 27s 2014  

Sprawozdanie Rb N- IV kwartał 2014

Sprawozdanie Rb Z- IV kwartał  2014

UCHWAŁY REGIONONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

UCHWAŁA  Nr Pł.66.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

UCHWAŁA  Nr Pł.67.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr Pł.438.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łąck projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck. 

Uchwała  nr pł.439.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łąck projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok .

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.  

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-27 14:16:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-02 14:50:02
  • Liczba odsłon: 884
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 989205]

przewiń do góry