KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Gminny Zakład Komunalny w Łącku informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Łącku z siedzibą w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck reprezentowany przez Panią Kingę Tomasik – Kierownika; e-mail: k.tomasik@gzklack.pl
2)    Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gzklack.pl, listownie na adres siedziby Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku lub telefonicznie pod nr tel. (24) 26 14 131.
3)    Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Zakładzie Komunalnym w Łącku;
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody i w celu określonym w treści zgody.
5)    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być zaufane podmioty współpracujące z Administratorem danych osobowych  na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
7)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9)    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-25 11:16:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-27 11:32:40
  • Liczba odsłon: 756
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 987180]

przewiń do góry